Brandstationen flyttar

HÄSSLEHOLM

Brandstationen får i framtiden en ny adress, ungefär mitt emot Djursjukhuset längs Stobyvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott sade på onsdagen ja till placeringen. Först var det tänkt att stationen skulle flytta till industrimarken på Krossgatan, närmare Stoby.
– Men eftersom vi inte vet när den nya räddningsstationen ska byggas, är det dumt att låsa upp mark som kan utnyttjas för industriändamål, förklarar Hans-Göran Hansson (MP) tjänstgörande ordförande för KSAU.
Syftet med den nya placeringen är att räddningstjänsten ska komma närmare de stora riksvägarna 21 och 23, vilket underlättar vid utryckningar.

×