I det nya polisområde nordösta Skåne-Blekinge ingår Hässleholm, Kristianstad och Blekinge där Osby också hamnar tillbaka i Skåne. Arkivbild

Nya polisområdena ska bättre följa länen

Hässleholm Polisregion Syds ledning ställer sig bakom förslaget till ny geografisk indelning. Nu är det upp till rikspolischefen att godkänna förslaget.
– Målet är att hålla länen samman, säger polischef Anders Karlsson, Hässleholm.

Under hösten har en arbetsgrupp gjort en utvärdering av region Syds geografiska indelning som trädde i kraft april 2016. Nu ska en ny indelning genomföras under första halvåret 2018, om polisregion Syds ledning får som den vill.

– I nya indelningen bildar polisområdena Hässleholm, Kristianstad och Blekinge ett område (Polisområde nordöstra Skåne-Blekinge) dit också Osby förs, förklarar tillförordnad lokalpolisområdeschef i Hässleholm, Anders Karlsson och tillägger att målet med den nya indelningen varit att hålla länen samman.
– För medborgaren innebär förslaget inte några förändringar. Den operativa förmågan och servicen på den lokala nivån påverkas inte. Inte heller balansen mellan våra fem polisområden, säger regionpolischef Carina Persson i ett pressmeddelande, och fortsätter:
– Justeringen av polisområdesgränserna innebär kortare transportsträckor och en bättre arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Vi kommer också att öka vår förmåga att samverka med åklagarmyndigheten, vilket är viktigt i vårt arbete med att utveckla utredningsverksamheten.

Varje lokalpolisområde som flyttas enligt förslaget tar med sig resurs utifrån gjorda beräkningar avseende befolkning och brottsbelastning på kommunnivå. Fördelning av de områdesvisa resurserna inom de områden som berörs av förslaget kommer att beredas vidare.

Under torsdagen har polisområdenas ledningsgrupper informerats. Regionledningen har också träffat berörda kommuner och länsstyrelser för att informera om förslaget och ta del av deras synpunkter.
Inriktningen är att under hösten hemställa hos rikspolischefen om beslut om justerad polisområdesindelning i region Syd.
Justeringen kommer att genomföras under första halvåret 2018.
Region syds nuvarande geografiska indelning har rått sedan april 2016. Enligt ett tidigare fattat beslut skulle denna indelning utvärderas senast 18 månader efter införandet.

Arbetsgruppen har nu slutredovisat sin utvärdering, där man arbetat enligt fyra bedömningsparametrar; försiktighetsprincipen, arbetsmiljön, uppföljning av utredningsverksamheten och möjligheter till samverkan.

×