Foto: Arkiv

Psykoterapimottagning IVO-anmäld efter granskning

Skåne En psykoterapimottagning i Skåne har allvarliga patientsäkerhetsbrister. Detta visar en granskning som gjorts.

Det har visat sig att verksamheten inte följer gällande lagar för hantering av patientuppgifter samt uppvisar brister i journalhantering och journalsystem.

Vidare har vårdgivaren inte följt gällande regelverk gällande registrering av patientbesök, det finns tveksamheter kring journalföringen av patientuppgifter och innehållet i utförda behandlingar följer inte gällande lagar om innehåll i behandling enligt evidens och nationella riktlinjer.

Med anledning av detta väljer Region Skåne att omedelbart avsluta samarbetet med den granskade vårdgivaren. Region Skåne gör också en anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) på grund av de allvarliga brister som upptäckts vid granskningen.

Region Skåne kommer senare att besluta om de ekonomiska aspekterna i leverantörens uppdrag ska utredas ytterligare.

Dagens fråga

Anser du att kommunpolitikerna har för högt arvode?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×