USA lämnar Unesco

USA USA lämnar Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, Unesco. Orsaken är vad man är anser är organisationens partiskhet gentemot Israel.

I ett pressmeddelande från det amerikanska inrikesdepartementet skriver man att man meddelat Unescos generaldirektör Irina Bokova om sitt beslut att lämna organisationen och att istället försöka etablera en permanent obesrvatörsroll.

”Detta beslut fattades inte lätt och återspeglar den amerikanska oron med ökande underskott på Unesco, behovet av grundläggande reformer i organisationen, och fortsatt anti-israelisk partiskhet vid Unesco” skriver man.

”Förenta staterna uppgav till generaldirektören sin önskan att förbli engagerad i Unescosom en icke-medlemsmedlemsstat för att bidra med USA: s synpunkter, perspektiv och expertis inom några av de viktiga frågor som organisationen handhar, inklusive skydd av världsarv, förespråka för pressfrihet och främja vetenskapligt samarbete och utbildning.”

I ett uttalande säger Irina Bokova att hon djupt beklagara USA:s beslut som hon beskriver som en förlust både för USA, för Unesco och för hela FN.

”Vid en tidpunkt då kampen mot våldsam extremism kräver förnyade investeringar i utbildning, i dialog mellan kulturer för att förhindra hat, är det djupt beklagligt att USA drar sig tillbaka från det FN-organ som leder dessa frågor” skriver hon.

”Vid den tid då konflikter fortsätter att riva sönder samhällen över hela världen är det djupt beklagligt att Förenta staterna drar sig ur det FN-organ som främjar utbildning för fred och skyddar kulturer under attack.”

Konflikten mellan USA och Unesco har pågått länge. 2011 avbröt USA, under president Obama, betalningarna till organisationen i protest mot att man släppte in Palestina som fullvärdiga medlemmar och två år senare förlorade USA sin rösträtt i organisationen som en följd av det. I somras lade Unesco till Hebron, på den av Israel ockuperade Västbanken, trots USA:s och Israels protester.

×