Miljörättegång blev inte av

Hässleholm Hässleholms Vatten AB slipper betala företagsbot på 50 000.
Under rättegången på torsdagen bestämde åklagaren att lägga ner åtalet.

Bakgrunden till rättegången var det järnvägsmakadam som kommunen gratis tog emot från Trafikverket – och som senare visade sig innehålla höga halter av både arsenik och tungmetaller.
Massorna var så pass förorenade att de inte borde ha fått läggas någon annanstans än på en deponi, menade åklagaren i sin stämningsansökan.
Men under rättegången drog kommunens miljöinspektör tillbaka uppgiften att miljöpåverkan var så omfattande som han tidigare uppgett.
Miljöåklagaren beslöt då att dra tillbaka sin stämningsansökan och därmed slipper Hässleholms Vatten AB att betala den företagsbot på 50 000 som åklagaren inledningsvis hade begärt.

Dagens fråga

Köper du svenskt kött?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×