Kvinnliga chefer i Hässleholms kommun fick ett lönepåslag på 3 000 kronor efter att det visat sig att de hade orimligt mycket lägre lön än sina manliga motsvarigheter. FotoN: TT BILD

Orättvisa löner för kvinnor i kommunen

HÄSSLEHOLM
Kvinnor anställda av Hässleholms kommun har tjänat flera tusenlappar mindre än sina manliga kollegor – för samma jobb.
Nu har lönerna justerats, men fortfarande återstår mycket arbete enligt länsstyrelsen, som driver ett projekt för att öka jämställdheten.

Främst rör det sig om kvinnliga arbetsledare i Hässleholms kommun, som utan att man kunnat hitta godtagbara skäl tjänat flera tusenlappar mindre än de manliga cheferna. Fenomenet visade sig i kommunens lönekartläggning och ledde till att kvinnliga chefer i år fick ett lönelyft på drygt 3 000 kronor i månaden.
Oförklarliga skillnader uppdagades också när kommunen jämförde löneskillnaderna mellan den kvinnodominerade gruppen bibliotekarie och de könsneutrala grupperna ingenjörer och kvalificerad handläggare. Det ledde till att bibliotekarierna fick en löneförhöjning på 2 300 kronor i månaden.
Generellt blev annars löneökningen 530 kronor i månaden för Kommunals medlemmar, plus 180 kronor extra för undersköterskorna.

Löneskillnaderna i Hässleholms kommun speglar hur det ser ut i resten av landet.
En ny undersökning av Länsstyrelsen i projektet ”Ett jämställt Skåne” visar att män har en betydligt högre inkomst än kvinnor i alla kommuner. Årsmedelinkomsten för kvinnor i Skåne är 252 000 kronor och för män 321 000 kronor.

Om man tittar på löneskillnaden mellan könen efter att hänsyn tagits till att personer har olika yrken, utbildningar och arbetstid, så är den enligt SCB störst bland tjänstemän i privat sektor med åtta procent. Den minsta skillnaden har kommunerna med knappt en procent.
Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne, konstaterar att förändringen mot en ökad jämställdhet går ytterst långsamt framåt eller står helt stilla:
– En anledning till att det går så långsamt är att många redan tror att vi är jämställda i Sverige. Men så är ju inte fallet, statistiken visar att vi fortfarande har en hel del att jobba med.

Utöver lönerna lyfter länsstyrelsen fram att männen är betydligt mindre hemma med barnen än kvinnorna i samtliga kommuner i Skåne.
75 procent av föräldrapenningen tas ut av kvinnorna och 25 procent av männen. När det gäller vård av barn tas 64 procent ut av kvinnorna och 36 procent av männen.
– Det finns många problem med detta utöver att det påverkar lönen. Till exempel får pappor sämre möjligheter till en bra relation till sina barn om de inte är hemma alls under de första åren, säger Sara Lhådö.
– Statistiken visar också att män har färre nära relationer än kvinnor och är underdiagnostiserade när det gäller psykisk ohälsa. Detta hänger samman med en maskulinitetsnorm där mannen ska vara stark, självständig och familjeförsörjaren, anser hon.

×