Dödsfall

Gun Bohman, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 75 år.
Hon var född i Helsingborg men växte upp i sin mosters familj i Höganäs. Mostern var med i Frälsningsarmén och Gun Bohman engagerade sig redan i unga år som juniorsoldat och senare inom barn- och ungdomsarbetet och i sång- och musikverksamheten.
Musiken var en viktig bit i hennes liv och hon lärde sig spela gitarr och sjöng. Hon blev medlem i Frälsningsarméns strängmusikkår, vilken hon senare ledde under flera år.
Sin yrkesbana valde hon inom sjukvården. Äktenskap ingicks med Gunnar Bohman och de bosatte sig en tid i Göteborg men återvände till Helsingborg efter makens pensionering. De var gifta i 35 år innan Gun Bohman blev änka.
Under flera år innan hon själv gick i pension, förestod hon Frälsningsarméns sociala öppenvårdsarbete i Helsingborg, med titeln fältsergeant. Hon hade ett varmt hjärta för sina medmänniskor och strävade efter att göra vår värld till en bättre plats.

×