Yara, Lujain, Meghaty och Ayat vill att jämställdhet ska bli självklart för alla killar.

”Killarna måste tänka om”

Hässleholm ”Skriv en bok om hur män ska bete sig mot kvinnor för att vi ska nå samma jämlikhet, som svenska tjejer har”.
‑ Det är nästan den viktigaste uppgiften, säger Meghaty, 18, från Syrien.

Hon kom som flykting till Sverige från Syrien för tre år sedan. På måndagen levererade hon och klasskompisarna Yara, 17, Lujain, 17, och Ayat, 18, sitt budskap till riksdagsledamoten Anna Wallentheim (S), som besökte Ungdomscentrum och Jacobsskolan för att prata om alla ungas rätt till utbildning.

Hennes besök är en del av en global kampanj där politiker och ministrar över hela världen går ut i skolor för att prata om de 100 miljoner mest marginaliserade unga, som inte får chansen till utbildning och vilka konsekvenser det för med sig.
På Ungdomscentrum får ensamkommande och nyanlända lära sig svenska och utbilda sig till ett yrke, eller gå vidare till högre studier, enligt individuellt skräddarsydda planer.
– Eleverna som kommer hit utgår från olika nivåer. Alla ges grundskolekompetens med fokus på svenska. Under tiden får de elever som önskar studera yrkesutbildningar inom fordon, restaurang- och livsmedel, samt vård- och omsorg, berättar Per-Ola Larsson, biträdande rektor på Ungdomscentrum.
På Jacobsskolan läser några elever in gymnasiekurser.

Alla eleverna bär med sig erfarenheter, som inga andra kan sätta sig in i. Det är dessa erfarenheter och kunskaper som Anna Wallentheim vill lära sig om och ta med sig till riksdagen.
Elevernas frågor till henne kan sedan leda till interpellationer som kan leda till lagar, som förändrar.
En av frågorna är vad Sverige kan göra för att påverka flickornas rätt till att gå i skolan.

Meghaty, Yara, Lujain och Ayat, vet hur det är att vara ung tjej i den kultur som de kommer från. Där är det männen som bestämmer och kvinnor ska till stora delar anpassa sig och lyda.
– De strukturerna försvinner inte bara för att vi flyttar till Sverige. Det finns bland killarna här på Ungdomscentrum också, berättar Yara.
Och deras lösning är enkel:
– Tvinga killarna och männen att anpassa sig till de svenska normerna om jämlikhet och alla människors rätt att välja sitt eget liv. FN, eller regeringen bör ta fram en specialbok om hur man behandlar tjejer, förklarar Meghaty.

Tjejerna berättar att de måste lyssna på sina manliga släktingar om hur de ska bete sig. Kedjan runt foten är kortare, eller längre beroende på hur jämställdhet har slagit rot i familjen och den nära omgivningen
– Kontrollen är ett hinder för jämställdhet, men det blir bättre med tiden. Ju längre människor från våra kulturer vistas i Sverige desto mer tar de till sig värderingar och normer som råder här, menar tjejerna.

För utbildning är det enda sättet till befrielse. Både för män och kvinnor, anser de unisont.
De fyra tjejerna har högt ställda mål och ser grundutbildningen de får i Hässleholm som en språngbräda till yrken som läkare, sjuksköterska och ekonom. Mindre nöjer de sig inte med.

×