M vill ha drönare i regionens tjänst

Skåne Drönare i regionens tjänst. Det föreslår Moderaterna i en motion till Region Skåne.

Drönare blir allt vanligare och används av många i vardagen för olika saker. Livräddarna i Tylösand har testat drönare för att snabbt kunna hitta personer i nöd och på det viset kunna minska sin insatstid, vilket är avgörande för lyckade räddningsinsatser. På kontinenten används drönare flitigt av räddningstjänster, poliser och andra samhällsinstitutioner.
– Några av de större företagen hävdar att många leveranser direkt till konsument framöver kommer att ske med drönare, säger Carina Zachau (M).

Tekniken är fortfarande rätt ny och begränsningarna är svåra att svara på.
– Men kompetens och resurser för att utveckla denna verksamhet finns på nära håll. I Skåne finns drönarutbildning i både Ljungbyhed och Malmö, fortsätter regionrådet Pontus Lindberg (M).

Moderaterna anser att Region Skåne har ett ansvar för utvecklingen och ett särskilt intresse av att använda ny teknik för att effektivisera och förbättra verksamheten.
– Regionen skulle, precis som de privata företagen, sannolikt kunna sköta en del av sina leveranser med drönare, vilket kanske även skulle kunna avlasta våra mest trafikerade motorvägar, menar Carina Zachau.
Moderaterna föreslår att Region Skåne utreder om det är möjligt och lämpligt att använda drönare i verksamheten.

×