Sjukvårdens underskott är enormt. Arkivbild

Regionens underskott enorma inför 2018

Skåne När bara några månader kvarstår av 2017 är underskotten i Region Skånes ekonomi enorma. Bara sjukvården lutar åt ett minusresultat på 900 miljoner kronor.

Det totala återställningskravet vid årets utgång beräknas till 1,1 miljarder kronor.
I senaste delårsrapporten konstateras att varken kortsiktiga eller långsiktiga resultatmål kommer att nås.
Ljuset i budgetmörkret är att trenden har vänt upp med drygt 100 miljoner.
– Det är uppenbart att kontrollen brister. Kostnadsutvecklingen är för hög. Det är uppenbart att flera beslut om åtgärder för att få ner kostnaderna trotsas, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionråd i opposition.
Alliansen vill pressa administrationens kostnader rejält, privatisera två sjukhus och bolagisera ett med en särskild styrelse av professionella istället för politiker. De vill införa fyra nya vårdval och tillföra primärvården nästan en kvarts miljard. Alliansens förslag ska ge två procent i överskott, som ska användas till de kommande mångmiljardinvesteringarna i sjukhus och infrastruktur.

Sverigedemokraterna vill spara hårt i administrationen och ska därmed få pengar till fler vårdplatser och utbyggd primärvård.
Vänsterpartiet vill höja skatten med 80 öre för att få loss mer pengar till sjukvården och fler sköterskor och undersköterskor samt återföra privatiserad vård till egen regi.
– Sjukvården ska styras av behoven, betonar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne.

Sjukvården har under de senaste åren tillförts cirka fyra miljarder kronor mer och runt 2 000 nya tjänster har tillkommit.
Trots ett omfattande, systematiskt och i många stycken framgångsrikt förbättringsarbete med resultatförbättrande åtgärder, medicinska- och kliniska förbättringar, insatser för att öka tillgängligheten och satsningar på cancervården har det inte gett någon nämnvärd effekt på ekonomin.
Regiondirektör Alf Jönsson har redovisat en rad åtgärder för att budgetarna ska hållas och nya är på gång.
Det finns en rad saker som driver upp kostnaderna för Region Skåne. Läkemedel, löner, hyror, fler vårdkrävande äldre och en ökande befolkning.
Detta hänger inte med budgeten.

På måndag ska skatten för nästa år beslutas i regionfullmäktige. Det rödgröna styret vill höja den med 23 öre, men SD och Alliansen har sagt nej till det.
Det betyder att styret inte har en chans att nå det viktiga överskottsmålet på två procent som behövs till kommande investeringar på över 50 miljarder.
Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och hans kollega regionrådet Anders Åkesson (MP) är kritiska till Alliansens och SD:s nej till skattehöjning.
– Det är inte en fråga om vi ska höja skatten utan när. Vi vill inte skjuta över kostnader på framtida generationer, säger Henrik Fritzon.
Styrets ambition är att förbättra arbetsmiljön i sjukvården så att fler vill jobba och stanna kvar i Region Skåne.

Regiondirektören har presenterat resultatförbättrande åtgärder motsvarande 600 miljoner kronor. Även om det genomförs så räcker det inte till ändå.
Han jobbar med ytterligare ett paket med åtgärder.
Regionfullmäktige ska diskutera budgeten på måndag och förslagen står mot varandra.
Om en dryg månad ska budgeten för nästa år spikas i regionfullmäktige.

×