Utdelningen av gesäll- och mästarbrev hölls i Hässleholms Hantverks- och Industriförenings lokaler på torsdagen. Fr v marskalk Ola Persson, Uno Nilsson, gesäll Rebecka Wetterlöf, Percy Elofsson, gesäll Alice Forshag, Robin Gustavsson, mästare Cecilia Aronsson, Inge Svärd, gesäll Viktor Eriksson och marskalk Mattias Höjerud.

Gesäller och mästare fick sina brev i Hässleholm

Hässleholm Hässleholm har fått sex nya gesäller och en mästare. Fyra målare och tre frisörer. På torsdagen fick frisörerna och en målare sina gesäll- och mästarbrev vid en ceremoni hos Hässleholms Hantverks – och Industriförening.

Stunden andades allvar i den nästan fyllda lokalen där gesäller, mästare, representanter före Hantverks- och Industriföreningen, Företagarna och anhöriga hade samlats under dämpat ljus och brinnande stearinljus.
Hantverks- och Industriföreningen håller kvar vid den gamla högtidliga traditionen med högtidstal och lite stram värdighet.
Varje år delas gesäll- och mästarbrev ut till hantverkare som uppnått erkänd yrkesskicklighet och erfarenhet. Företagarna och Hantverks- och Industriföreningen delar på ceremonin vartannat år.
Percy Elofsson, ordförande för Företagarna i Hässleholm och Inge Svantesson konstaterade att både gesäller och mästare hade vitsordade färdigheter och väl godkända prov. Sakkunniga mästare har prövat deras kunskaper.
Kommunalrådet Robin Gustavsson fick äran att lämna över gesäll- och mästarbrev och vandringsstaven till gesällerna.
Förr i tiden var det nämligen så att gesäller skulle ge sig ut på vandring i några år till olika städer och ibland till andra länder för att förkovra sig i yrket.
Det gör man inte längre i Sverige, men nyttan av att fördjupa sina skickligheter inom sitt yrke är viktig.
För att uppnå titeln mästare ska man ha arbetat minst 10 000 timmar inom yrket.
I Tyskland och Österrike lever vandringstraditionen kvar bland många. Varje yrke har sin speciella klädsel, eller uniform. seden är att när en gesäll dyker upp så ska krögaren, eller värden bjuda på mat och dryck och husrum för dem som får stanna som gesäll hos mästaren.
Gesällerna som fick sina brev och diplom på torsdagen är:
Rebecka Wetterlöf, Alice Forsberg, Cecilia Andersson, samtliga frisörer samt Viktor Eriksson, målare.
Mästare är Cecilia Aronsson, frisör.
Efter ceremonin åt alla middag tillsammans.

×