Årsrika vill inte vara ”brukare”

HÄSSLEHOLM Äldre i Bjärnum vänder sig kraftigt mot användandet av ordet brukare. I ett brev till omsorgsnämnden förklarar SPF Seniorerna att de ser ordet som en styggelse.

– Vad är det för fel på de gamla inarbetade orden vårdtagare eller patient? undrar SPF, som menar att det finns ett allmänt motstånd mot ordet brukare.

SPF har tolkat det som att det är ett påbud från Socialstyrelsen som säger att ordet brukare ska användas som beteckning på de personer som behöver vård och omsorg på äldre dagar.
– Logiken i detta är svår att förstå. Många av dessa personer har en så dålig status, att de knappast ens kan bruka kniv och gaffel själva, skriver pensionärsorganisationen i brevet.
– Låt inte de årsrika känna sig så nedvärderade! Ge dem ett vackrare epitet under deras sista levnadsår, påpekar SPF som menar att om det absolut ska vara ett nytt ord kanske ordet vårdbehövande klingar bättre.

Mycket riktigt var det Socialstyrelsen som för ett par år sedan meddelade att ordet brukare var lämpligt att använda inom den offentliga sektorn.
Bakgrunden var att det fanns en önskan att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser, främst sociala insatser, ”i bruk”. Det bildades samtidigt brukarråd och brukarorganisationer.
Enligt Socialstyrelsen finns det dock andra uttryck som ibland är mer lämpliga att använda: arbetstagare i daglig verksamhet, deltagare i dagverksamhet, den äldre (alternativt mottagare av äldreomsorg), gäst på korttidsboende och mottagare av hemtjänst.

×