Oron är stor bland undersköterskor i hemsjukvården. Vid årsskiftet försvinner 25 heltidstjänster, vilket berör drygt 40 anställda eftersom många arbetar deltid. Arkiv: Åke Ljungberg
Vid årsskiftet blir det förändringar inom hemsjukvården. Birgitta Olsson, till vänster får inte längre vara kvar i Hästveda och Farstorp men Berit Heijdenberg får vara kvar. Arkiv: Åke Ljungberg
Valven i Gumlösa kyrka är mycket speciella. Ovanpå dom lät storbonden Trugot Keteson bygga en ”vindsvåning”, som byborna kunde dra sig tillbaka till i ofärdstider. Arkiv
När Norra Skåne träffade Ulf Birgander förklarade han att han var både medveten om och beredd på riskerna med att delta i miljöorganisationen Greenpeaces aktioner. Arkiv: Åke Ljungberg
Gumlös fick fint besök då kyrkan fyllde 800 år. Benni Nordberg-Hansen kom ända från danska Sorö. Därutöver medverkade även biskop emeritus Sven Lindegård och biskop KG Hammar samt bygdens präster. Arkiv:Åke Ljungberg
Detta rökelsekar har funnits i Gumlösa kyrka sedan begynnelsen 1192 och påminner om kyrkans katolska ursprung. Arkiv
I den fd småskolan i Tågarps gamla byskola berättade Neneh Cherry för Norra Skåne om sin musik. Arkiv: Åke Jacobsson
På fredagskvällen anlände trålaren Braxen till Finjasjön, där den ska sättas i arbete med att dra upp 300 ton skräpfisk. Arkiv: Jörgen Alström
Snart är det ett minne blott - den tunga trafiken genom Hästveda på väg till kontinenten eller norrut mot Småland eller Växjöregionen. Arkiv: Jörgen Alström
Arbetet vid trafikplatserna Östanå där riksväg 19 och 23 ska fogas samman har påbörjats och beräknas öppnas för trafik i december 1993. Arkiv: Jörgen Alström

Hemsjukvården halveras och Gumlösa kyrka jubilerar

Hässleholmaren Ulf Birgander hålls i arrest av ryska kustbevakningen, läser vi en alarmerande rubrik. Och han är inte ensam ombord, utan den övriga besättningen på Greenpeace-fartyget Solo har tagits i förvar.
Besättningens radiokontakter med omvärlden upphörde och fartygets motorer stängdes av, när rysk personal bordade fartyget. Birgander är överstyrman med 20 års erfarenhet som sjöman.
Solo befinner síg i närheten av ögruppen Novaja Zemlja för att kartlägga följderna av dumpade ryska kärnreaktorer och ubåtar. Han har tidigare patrullerat i Nordsjön för att bevaka oljeutsläpp och kontrollera att fiskeregler följs. Hans drivkraft är chansen att göra något bra och han är väl medveten om riskerna.
Det har hänt att ryska fartyg avlossat varningsskott, när Greenpeace mäter strålningen från radioaktivt avfall i de arktiska haven.

Hemsjukvården halveras, läste vi nyligen i en rubrik. Det som gäller är att antalet undersköterskor minskas vid årsskiftet, vilket väcker stor oro i personalleden och kritik från facket mot Hässleholms kommun.
Problemet är att kommunen inte vill ta över hela landstingets åtagande inom hemsjukvården. I stället har man valt att skära ner drastiskt, säger en facklig representant.
Men äldreomsorgschefen Gunilla Jannerstig anser att kritiken är obefogad och hävdar att kommunen fullgjort sitt åtagande.

Gumlösa kyrka fyller i dagarna 800 år och räknas därmed som vår äldsta daterade tegelkyrka. Invigningsdatum var satt till den 26 oktober år 1192, men vissa menar att det kunde ha varit redan 1191.
Nu ska det i alla fall firas under en hel jubileumsvecka, berättar prästen Lars Arvidsson. Liksom vid den ursprungliga invigningen ska en dansk präst från Sorö närvara samt biskop K G Hammar i Lund och biskop emeritus Sven Lindegård från Växjö.
Kyrkan har också under ett års tid rustats inför denna högtid som planerats under hela 15 år. Tidningen rapporterar från firandet med högtidlig procession, högmässa och många inbjudna gäster. I sitt tal undrade K G Hammar vad biskop Absalon tänkte, när han stod här för 800 år sedan och såg denna tegelborg i Göinge med sina höga murar och smala ljusinsläpp.

Nu är trålaren ”Braxen” anländ till Finjasjön för att påbörja sin fångst av ”skräpfisk”.
Den resultatlösa muddringen av sjön är nu endast ett kostsamt minne för runt 40 miljoner kronor, heter det i ingressen. 300 ton vitfisk hoppas man kunna fiska upp för att på sikt få ekologisk balans i sjön. De två trålarna för 1,5 miljoner är specialbyggda för ändamålet Vitfisken mört och braxen äter upp alla djurplankton, vilka är ytterst viktiga, eftersom de håller efter växtplankton som gör att sjöar grumlar igen.
”Det är rovfisken som ska styra fisksamhället och inte skräpfisken som det nu gör i Finjasjön”.
Om ett år blir Hästveda ett lugnt och fridfullt samhälle. Då är den tunga trafiken som idag skär rakt igenom byn ett minne blott.
Per dygn handlar det om 3000 fordon enligt vägverkets siffror. På Viktor Nilssons Järn säger man att det ska bli skönt slippa de 1500 långtradare som passerar utanför dygnet runt.
Personalen är optimistisk och tror inte att handeln kommer att påverkas särskilt mycket. ”Folk hittar nog hit ändå”, säger de. Vägverket har kommit igång ordentligt med bygget av riksväg 23:s nya sträckning till riksväg 19. En 58 meter lång bro ska byggas över riksväg 19, vilket medför vägens avstängning under ett halvår.
För sångerskan Neneh Cherry har sommaren hemma i Farstorps Tågarp blivit den ”kick” hon hoppats på. Under nästan hela sin skoltid var hon bosatt där men kommen till åttonde klass flyttade hon resolut till London.
Lika bra det, tyckte hennes förstående klassföreståndare. I London inleddes nämligen Nenehs artistkarriär, som i slutet av 80-talet med plattan Buffalo Stance ledde till stor Neneh Cherry-feber och världsberömmelse.
I dagarna kommer hennes Homebrew, ”hembryggt” på svenska, som gör skäl för namnet. I våras flyttades nämligen inspelningsarbetet i Nenehs Londonhus över till den gamla byskolan i Tågarp!

×