Allt fler hushåll får försörjningsstöd

Osby Cirka två miljoner kronor mer än förra året. Så ser prognosen ut när det gäller kommunens utbetalning av försörjningsstöd.

Under 2016 betalade Osby kommun ut cirka nio miljoner kronor i försörjningsstöd. När 2017 leder mot sitt slut är prognosen att den här summan blir två miljoner kronor högre och landar på elva miljoner.
– Antalet hushåll som får försörjningsstöd har ökat, men den genomsnittliga summan per hushåll har blivit lägre, berättar Roger Johansson som är förvaltningschef inom utbildning och arbete i Osby kommun.

Anledningen förmodas vara att man i de aktuella hushållen har någon form av ersättning från annat håll, en summa som dock inte räcker till.
Under 2016 fick mellan 100-120 hushåll försörjningsstöd i Osby kommun. Det antalet ligger idag på cirka 150.
Vad ökningen beror på är inte helt klarlagt, men enligt Roger Johansson kan en orsak vara att den så kallade etableringsersättningen tagit slut för flera personer.
Etableringsersättning kan den som är ny i Sverige få under högst 24 månader när personen har fått en etableringsplan hos arbetsförmedlingen.

Receptet för att få ner antalet hushåll som behöver försörjningsstöd är att få människor i arbete.
Enligt Roger Johansson är de så kallade extratjänsterna som infördes för cirka två år sedan en åtgärd. Extratjänster innebär att man inom offentlig verksamhet eller ideell sektor med hjälp av ekonomiskt stöd kan anställa exempelvis nyanlända eller långtidsarbetslösa.

Roger Johansson berättar att man inom arbetsmarknadsenheten jobbar hårt med att få dem som står långt från arbetsmarknaden i arbete.
– Vi sitter inte still i båten, konstaterar han. Även om jag känner oro känner jag även hopp.

Senaste nytt omOsby
×