Nu försvinner tryckta tidtabeller

skåne Nu slutar Skånetrafiken att trycka sina tidtabeller och hänvisar kunderna till det digitala.
De senaste åren har fler och fler valt bort de tryckta tabellerna.

Detta spar både tid och transporter, menar Skånetrafiken.
På grund av det minskade intresset har Skånetrafiken tryckt färre tidtabeller de senaste åren. Trots det skickas många tusen tidtabeller till återvinning vid varje tidtabellskifte. I år kommer ungefär sju ton tidtabeller att slängas.

Skånetrafiken skriver i ett pressmeddelande att de tror att tiden är rätt att göra den här förändringen och att den kommer att få många att gå över till Skånetrafikens digitala alternativ.
Men den som vill kommer alltid att kunna beställa en tidtabell och få hemskickad,

Skånetrafiken vill vara ett hållbart alternativ och genom att sluta trycka tidtabeller kan bolaget minska sin miljöpåverkan ytterligare och bättre hushålla med de resurserna.

Resenärer kan söka sina resor på skanetrafiken.se eller med någon av Skånetrafikens appar.
På skanetrafiken.se hittar man alla tidtabeller. På många av hållplatserna och stationerna sitter det aktuella tidtabeller.
Vill man ha en skriven tidtabell kan den skrivas ut från hemsidan.
Den kan även beställas och få den hemskickad.Funktionen för att beställa en tidtabell kommer att finnas på skanetrafiken.se från och med mitten av november.

×