Peab ska bygga nya badhuset

Kristianstad Peab får uppdraget att bygga Kristianstads nya badhus på södra Näsby. Det ska står klart om fyra år.

Två anbud lämnades in.
– Ett badhus är bland det mest komplicerade du kan bygga. Vi valde därför partneringupphandling för att på bästa sätt kunna tillvarata entreprenörens kunskap redan tidigt i projektet, säger Anders Magnusson, utvecklingsledare och ombud för Kristianstads kommun i badhusprojektet, i ett pressmeddelande.

Utvärderingen visade att Peab både har gedigen kunskap i att bygga badhus och stor erfarenhet av entreprenadformen. Upphandlingen har gjorts av ABK:s dotterbolag Specialfastigheter i Kristianstad AB, SIKAB, som också är byggherre och som kommer att äga det nya badhuset.
– Vi har valt ut det mest fördelaktiga anbudet som baseras på kompetens, erfarenhet och pris. Nu ska vi bara avvakta att avtalsspärren går ut, sen börjar planeringen tillsammans med Peab, säger Karl-Henrik Persson, inköpschef på SIKAB.

Upplägget på upphandlingen innebär att det nya badhuset först ska projekteras för att ta fram systemhandlingar, ritningar och kostnadssammanställningar. Själva byggandet beräknas komma igång under 2019, men kräver beslut och godkännande av SIKAB:s styrelse och Kristianstads kommun.
– Kristianstad behöver ett nytt badhus och vi ser fram emot att göra det tillsammans med kommunen och Peab, säger Henrik Strand, VD för SIKAB.
Badhuset ska vara klart vid årsskiftet 2021/2022.

×