Ny sjukvårdsdirektör i Skåne

skåne Fredrik Lennartsson blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Han lämnar sitt jobb som generaldirektör för vård- och omsorgsanalys.
Med sin storlek och tillgång på både resurser och kompetens har Region Skåne goda förutsättningar att lyckas med den omställning av sjukvården som måste till för att svara mot befolkningens behov och förväntningar och hantera framtidens utmaningar. Mycket sker redan, inte minst en satsning på digitalisering och e-hälsa för att ge personal och patienter helt nya verktyg och förutsättningar, säger Fredrik Lennartsson i ett pressmeddelande.

Fredrik Lennartsson är civilekonom och har i mer än 20 år arbetat nationellt och internationellt med hälso- och sjukvårdsfrågor, främst på Socialdepartementet.
2011 fick han regeringens uppdrag att etablera Myndigheten för vård- och omsorgsanalys där han sedan dess varit generaldirektör.

– Jag har jobbat mycket med behovet att sätta patienten i centrum och det perspektivet kommer jag självklart ta med mig i mitt nya uppdrag. Att jag närmast kommer från en analysmyndighet som brinner för att utveckla vården baserat på fakta och kunskap kommer nog också att märkas. Det ska bli otroligt spännande att jobba handfast med utvecklingen av hälso- och sjukvården i Skåne, säger Fredrik Lennartsson.

– Skånsk sjukvård är ledande inom många områden i Sverige. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen där digitalisering blir ett allt viktigare verktyg för att upprätthålla god tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet. Skåningarna ska kunna förvänta sig en vård som sätter patientens och invånarnas behov i första rummet. Jag är glad att Region Skåne har kunnat rekrytera ännu en stark spelare med kunskapen och erfarenheten som krävs för att få ihop helheten, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Rita Jedlert är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör till dess Fredrik Lennartsson tillträder den 29 januari 2018.

×