Kampen för att få en läkare till Hästveda har pågått länge, men hitintills utan resultat. foto: arkiv/jörgen ahlström

Hästveda vårdcentral byggs om till förskola nästa år

HÄSSLEHOLM Behovet av förskoleplatser i kommunen är jättestort. I Hästveda är det så akut att barn- och utbildningsnämnden nu begär medel för att bygga om delar av vårdcentralen till förskola.

I Hässleholm är det på gång med bygge av en ny förskola på Ljungdala. Den är tänkt att ersätta modulförskolan Tvåklövern och lägenhetsförskolan Gärdsmygen, dessutom ska antalet platser utökas.
– Den ska stå klar strax efter nyåret 2019, säger Eva Andersson som är chef på barn- och utbildningsförvaltningen.
Men behovet är större än så i Häsleholm, dock är det ännu inte klart var och när ytterligare en ny förskola ska byggas.

Även i Sösdala är det på gång med en ny förskola som ska ersätta Tureholmskyrkans förskolor.
Lillgårdens förskola ska vara kvar men där det också sätts upp två tillfälliga moduler.
– Den kommer stå klar någon månad senare, säger Eva Andersson.
I Hästveda och Ballingslöv är det däremot mer akut med nya platser. På vara kort tid har behovet exploderat och för att tillgodose det vill barn- och utbildningsnämnden bygga om delar av vårdcentralen till förskola.
– Vi har begärt medel för en ombyggnad, och tanken är att det ska vara klart i januari nästa år. Sen är det viktigt att säga att den nuvarande verksamheten där kommer att kunna fortgå som vanligt, säger Stefan Larsson (M) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
– Gör vi inte det här klarar vi inte kravet på att ge en barnomsorgsplats inom fyra månader, säger Eva Andersson.

I Ballingslöv, där en del av skolan för närvarande används som förskola, ska nämnden utreda ett alternativ för att bygga en ny skola och förskola som ligger mer centralt än den nuvarande. Det beslutet togs efter votering i barn- och utbildningsnämnden där de rödgröna fick igenom sitt tilläggsyrkande.
– I Tyringe, Vinslöv och BJärnum har vi byggt nya förskolor ganska nyligen, och där ser det bra ut med platser, säger Eva Andersson.

×