Ann-Christine Jacobi, Jan-Eric Boo, kommunalrådet Robin Gustafsson (KD) och Hasse Aro är väl insatta i Brottsofferjourens betydelse för människor som råkat ut för brott, eller som ska vittna. BOJ har 89 lokalföreningar i landet. I Malmö har kommunen tagit över ansvaret.
2

Brottsofferjouren firade 25 med Hasse Aro som gäst

Hässleholm Brottsofferjouren i Hässleholm–Osby–Perstorp fyller 25 år. Det är en av de äldsta lokalavdelningarna i landet.

På fredagskvällen hade tv-profilen och brottskommentatorn Hasse Aro bjudits in. Han berättade bland annat om brottsoffer och hur brottsoffer beskrivs och bemöts i media.
– Själv är jag knuten till RAV, Riksföreningen för Anhöriga till Våldsdödade, som är stödjande och opinionsbildande för att anhöriga och andra närstående till dem som har mördats ska få ett bättre stöd från både omvärld och samhälle. Brottsofferjouren är med en stödförening för dem som har råkat illa ut och som uppfyller en mycket viktig funktion, säger Hasse Aro.

Brottsofferjouren i Hässleholm, BOJ, har två verksamheter.
– Vi stödjer och hjälper brottsoffer med samtal och lotsar dem rätt till myndigheter, kontakter och försäkringsbolag. Den andra delen är vittnesstöd där vi hjälper till med stöd och samtal i tingsrätten, berättar Jan-Eric Boo, vice ordförande i föreningen.
Medlemmarna arbetar ideellt. Tack vare ett kommunalt stöd på 300 000 kronor har BOJ kunnat anställa en kanslist på 60 procent, som sköter de administrativa uppgifterna.
– Vi har 75 stödmedlemmar. Föreningen har åtta vittnesstödjare och sex stödpersoner. Det är ganska mycket jobb. Vi aktiva har var sin jourvecka, säger Jan-Eric Boo.

Han jobbade med grov brottslighet som polis när han gick i pension för några år sedan.
– Jag såg lidandet och brottsoffrens utsatthet, så jag kände att jag ville hjälpa till.
Ann-Christin Jacobi är föreningens ordförande.
– För att bli antagen som stödperson ska man vara empatisk och stabil utan brottsbelastning i bagaget. Vi har en intern utbildning för dem som vill engagera sig och vi behöver fler personer som kan ställa upp, säger hon.

Den föreslagna lagen om anonymitetsskydd för vittnen till grov brottslighet delar åsikterna.
Jan-Eric Boo tycker en sådan lag är bra, med tanke hur den grova brottsligheten har tilltagit.
– Men det måste ske under rättssäkra former.
Hasse Aro är tveksam.
– Det tär lite på grundpelarna i rättssystemet. Den åtalade vet redan vem det anonyma vittnet är.
Robin Gustafsson (KD) är socialnämndens ordförande.
– BOJ utför en mycket viktig uppgift och har kommunens fulla stöd.

×