Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S). Arkivbild

”Det är inte så att de saknar inflytande”

OSBY Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) ställer sig frågande till det höga tonläget i näringslivets kritik, även om dialogen tidvis varit frostig.
– Vi samarbetar med näringslivet på flera olika sätt. Det är inte så att de saknar inflytande eller arenor att framföra synpunkter till oss, säger hon.

När det gäller upplägget med partnering i upphandlingen kring förskolor och LSS vill Marika Bjerstedt Hansen inte referera till om det är bra eller inte.
Utformningen av en upphandling angår inte primärt politikerna.

– Men jag konstaterar att det har fungerat bra när det gäller kommunhuset, där kommunen haft bra insyn i kostnader.
Resonemanget om att Jörgen Rickardsson Bygg skulle diskvalificeras från upphandlingar eller framtida jobb för kommunen på grund av den framförda kritiken förstår hon inte.
– Kommunen har ramavtal med företaget och de har nyligen tackat nej till att räkna på arbeten i tiomiljonersklassen, med motiveringen att de inte hinner med. Vi har ett bra samarbete och de verkar ha mycket jobb just nu, så jag kan inte förstå varför de drar den slutsatsen.
Hon säger vidare att kommunen och politikerna har en välvillig inställning till Osbys företag och företagare.
– Vi vinner jättemycket på att det går bra för företagen och jag uppfattar inte att det går dåligt för dem, i synnerhet inte byggföretagen.

Marika Bjerstedt Hansen (S) nämner även att kommunen legat på Skanska för att ta in lokala underentreprenörer i ombyggnaden av kommunhuset.
Hon välkomnar dialogen som näringslivet nu initierat via träffar med partierna.
– Vi behöver ju veta vad de tycker att vi borde göra annorlunda. Men det krävs också ett klimat där man respekterar varandra, som i alla andra former av samarbeten.

Oppositionsrådet Niklas Larsson (C) menar att kritiken från näringslivet inte är obefogad.
– Vi måste göra något, vi kan inte sticka huvudet i sanden när den här kritiken framförs. Jag tycker det är positivt att Osby Näringsliv bjuder in oss politiker till träffar. Alla kommuner är beroende av ett gott företagsklimat och de har ju rätt när de menar att om inte kommunen värnar om de lokala företagen vem ska då göra det, säger Larsson (C) och fortsätter:
– Politiker är aldrig inne och skriver upphandlingar och vi ska inte peta i detaljer. Men vi måste ha en principdiskussion i kommunstyrelsen om hur man ska skriva upphandlingar. Det är ju ett problem om uppfattningen är att lokala företag missgynnas.

Sverigedemokraternas Carl Bejvel kommenterar kritiken så här:
– Kravbilden på upphandling skall vara lika för alla intressenter och att ingen ska uteslutas på grund av av orimligt ställda krav i processen. I slutändan är det våra gemensamma skattemedel vi hanterar och dessa skall vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Att dessutom en av våra lokala större byggfirmor känner sig ”körd” för framtida projekt i kommunen är mycket beklagligt.
– Det är bra att frågan kommer upp på bordet nu så vi politiker får en genomlysning av situationen och att vi där får möjlighet att titta över de krav vi ställer vid upphandlingar.

Senaste nytt omOsby
×