Bistra miner från Hässleholmsalliansen. Foto: Carl-Johan Bauler
Stryka eller lägga till? Avgörs i fullmäktige.

Friska skolmiljoner och ny badbrygga

HÄSSLEHOLM 55 friska miljoner kronor till skolan, pengar till ny badbrygga i Björkviken och utegym även i kommunens tätorter. Dessutom pengar till en utställning från Nationalmuseum och till en toalett vid Orangeriet på Hovdala.

Så lyder några av de satsningar i allianspartiernas budgetförslag som presenterades på fredagseftermiddagen. En budget som inte är förankrad med några andra partier, det superjämna parlamentariska läget i fullmäktige till trots.

– Nej, vi lägger vår budget för att inte bli beskyllda för diverse samarbeten. Det här är en budget med ett överskott på 8 miljoner kronor, jag hade önskat att det var mer, men det är så verkligheten ser ut, säger Pär Palmgren (M) kommunstyrelsens ordförande.
(Alliansens budget röstades förra året igenom med hjälp av SD och FV, vilket fick det rödgröna styret att lämna.)

Budgetens stora summa går till ekonomiskt hårt pressande barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden får ett tillskott på 55 miljoner kronor och slipper släpa med sig något av årets underskott på över 60 miljoner kronor.
-Pengarna satsas på förskolan och grundskolan, satsningen är en direkt följd av att verksamheten fått 600 nya elever på kort tid. Villkoret för satsningen är att nämnden håller budgeten, förutsatt att det inte på nytt sker en stor, oförutsedd elevtillströmning, säger Stefan Larsson (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Pengarna utgår från organisationen som den ser ut idag.
– Det planeras inga förändringar i organisationen under året, fortsätter Stefan Larsson.
(En budgetsatsning lärarfacket inte är nöjda med. Se artikel på nästa sida.) Omsorgsnämnden får ett tillskott på 26,2 miljoner för nästa år, därutöver 2 miljoner kronor till personalåtgärder under året.
– En riktad satsning som syftar till att få färre medarbetare per chef, förklarar Pär Palmgren.
Även socialförvaltningen får nya pengar, med 5 miljoner kronor för 2018.
Pengarna behövs främst till allmänna kostnadsökningar och satsningar på personalen.

– Det behövs för att vara en attraktiv arbetsgivare, det är svårt att få tag på socialsekreterare, förklarar Robin Gustavsson (KD) kommunalråd och ordförande i socialnämnden.
En halv miljon av pengarna behövs också till att ständigt ha en chef i jourberedskap, dygnet runt, årets alla dagar.
Byggnadsnämnden får nya pengar (600 000 kronor), för att fortsätta arbetet med att få rätt på ovårdade fastigheter i kommunen.
Kulturnämnden får ett tillskott på 1 miljon kronor. Dels för att öka bemanningen för att klara den ökade uthyrningen av salongerna i kulturhuset, men också till en utställning.

– Det är Nationalmuseum i Stockholm, som är stängt för renovering, som kommer hit med en utställning, berättar Douglas Roth.
(Museet visar i samarbete med Jernhusen reproduktioner av verk ur Nationalmuseums samlingar.)
Andra satsningar som allmänheten direkt kommer att märka är exempelvis en ny permanent badbrygga i Björkviken.
Vatten, avlopp och fiber till Hovdala, vilket också gör det möjligt att ordna en toalett i anslutning till Orangeriet.

Utegymmet på Hässleholmsgården byts ut, samtidigt som även övriga tätorter får utegym.
Elefanten i rummet, nytt badhus, finns fortfarande med i budgeten.
– Men det är mycket tveksamt om det blir något i år, resonerar Kenny Hansson, som är ordförande för byggnadsnämnden.
Anledningen till osäkerheten är, att det pågår en diskussion bland partierna om hur man ska göra. Skälet är de stora kostnaderna för att sanera marken vid nuvarande badhus, där även det nya är tänkt att byggas.

– Vi måste ha en politisk samsyn och en bred uppslutning kring hur vi ska göra, säger Pär Palmgren och Robin Gustavsson.

×