Skånska S-riksdagsmän vill ha tre filer på E6

Skåne Det behövs tre filer på E6 mellan Malmö och Helsingborg. Det skriver de skånska riksdagsledamöterna Niklas Karlsson (S) och Per-Arne Håkansson till regeringen.
Moderaterna i Region Skåne vädrar stöd för frågan, som de driver hårt sedan länge.

‑Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är sårbar. Den tunga trafiken är
betydande. Köbildningar på grund av olyckor eller andra trafikhinder uppstår
allt som oftast. Motorvägen är som en pulsåder i en region som växer
befolkningsmässigt år efter år. Transittrafik till och från kontinenten och Skandinavien likaväl som ökad
regional trafik i Malmö-, Lund-, Landskrona-, Helsingborgs- och
Ängelholmsregionerna är betydande orsaker. Befolkningen ökar snabbare än genomsnittet för Sverige. Infrastrukturen behöver anpassas för att möta ett ständigt växande behov, skriver riksdagsmännen.

Enligt Trafikverkets statistik passerar dagligen 50 000 fordon den mätstation som finns uppsatt i höjd med Löddeköpinge. Mer än vart femte fordon är lastbilar, och det är en andel som ökar. Varje år
kommer en miljon lastbilstrailrar till Malmö och Trelleborg från kontinenten. Bara 30 000 av dessa fraktas norrut via järnväg. Övriga 970 000 går på väg.
– Trafikverket har planer på att försöka minska den köbildning som uppstår genom att bygga om vissa kritiska punkter. Vid Glumslövs backar finns på ett kort avsnitt över krönet trefilig motorväg. På fler avsnitt av vägen behövs trefilig motorväg.
Det är viktigt att detta arbete kan komma igång skyndsamt. En del åtgärder har redan vidtagits och fler är på gång för att skapa bättre förutsättningar vid på och avfarter och även för tillfartsvägar för att undvika köbildningar som uppstår och att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne, fortsätter Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson.

– Detta visar att Socialdemokraterna är splittrat i frågan. S i Region Skåne och Henrik Fritzon vill inte bygga ut, men skånska S-riksdagsledamöter vill det, kommenterar oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).
– Dessutom är Niklas Karlsson distriktsordförande för S i Skåne, så det är ett riktigt tungt namn och jag välkomnar hans tydlighet. Det är riksdagen som i sista hand bestämmer i frågan.

Moderaterna har länge velat se en utbyggnad av de skånska motorvägarna. Trafiksituationen på E6 genom västra Skåne är otillfredsställande, menar M och olika transport- och handelsföreningar i Skåne. Vägen är hårt belastad av tung transittrafik och dagligen uppstår köbildningar på grund av olyckor och mindre incidenter.
– Det finns därför alla skäl att prioritera en utbyggnad av E6 i den nationella planen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition. Detta finns det också en majoritet för i Region Skåne.
– Tyvärr agerar inte regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) tillräckligt distinkt. Han borde agera aktivt i enlighet med det mandat han har: att verka för en utbyggnad av E6. Men tar i stället för stor hänsyn till Miljöpartiet för att hålla ihop sin rödgröna koalition, säger Carl Johan Sonesson.

– Moderaterna i Region Skåne driver en särskild kampanjsida på Facebook för sexfiliga motorvägar i Skåne, som har fått stor uppmärksamhet och uppslutning. Henrik Fritzon kan ju börja med att ansluta sig till det uppropet om han nu delar sina riksdagsledamöters åsikter om E6, avslutar Pontus Lindberg.

×