Angela Arnesen, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Hässleholm, Marie Lundgren vice ordförande i Lärarnas Riksförbund Hässleholm, Marianne Lundberg, vice ordförande i Lärarförbundet i Hässleholm och Kristina Rauer, ordförande i Lärarförbundet i Hässleholm, kräver att politikerna skjuter till de pengar som behövs för att de uppsatta målen ska kunna nås. Foto: Stefan Olofson

Lärarfacken rasar mot för snål budget

Hässleholm ”Måttet är rågat. Skolans ekonomi är pressad till det yttersta och nästa år blir katastrofalt, om inte politikerna skjuter till pengar, efter behoven.”
Det dundrar Lärarfacken i kommunen sedan alliansen presenterat sin budget för nästa år.

– Barn- och utbildningsnämnden (BUN) får bara 65 procent av det som äskats utifrån behoven, säger Angela Arnesen, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Hässleholm.
Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har suttit i förhandlingar med tjänstemännen på förvaltningen. Några politiker har däremot inte varit närvarande vid de träffarna.

I år har BUN dragit över sin budget med 65 miljoner kronor.
Bärande orsaker är bland annat fler elever samt att gränsen för statsbidrag till nyanlända har passerats och att kommunen därmed själv får betala allt för dessa elever.
– Nu drar man i handbromsen, och det är inte bra, menar Kristina Rauer, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Hässleholm.
Enligt lärarfacken räcker inte de 55 miljoner som alliansen lägger till i BUN:s budget 2018 för att täcka behoven och klara de uppsatta målen.
Det saknas 35 procent, utifrån fackens beräkningar.

De senaste åren har skolor och förskolor i kommunen tagit emot fler barn. För lärarna har det inneburit ökad arbetsbelastning, vilket avspeglas i fler sjukskrivningar.
– Med detta i bagaget kan vi inte ersätta frånvaron med vikarier, eftersom det inte finns några att tillgå. Kommunens mål är att ge barn och unga i Hässleholms kommun en bra start i livet. Lärarna pressar sig till det yttersta och gör mer än de nästan mäktar med för att ge eleverna de kunskaper och stöd de har rätt att kräva. Vi ska även komma i håg att cirka 40 lärare är obehöriga, vilket också ökar belastningen på de övriga kollektivet, förklarar Marianne Lundberg, vice ordförande i Lärarförbundet i Hässleholm.

Kommunen är inte den attraktiva arbetsgivare, som de påstår sig vilja vara, fortsätter fackens representanter.
– Genomlyser vi chefsorganisationen haltar den betänkligt. Målet är maximalt 30 medarbetare per enhetschef. Det finns chefer med upp till 60-70 medarbetare under sig. Det förstår ju vem som helst att ingen klarar en sådan uppgift. Det skapar oro, stress och dålig stämning hos många, säger Marie Lundgren, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Hässleholm.

Förra året fick omsorgen mer pengar för att åtgärda överbelastade enhetschefer.
– Politikerna lovade att det var BUN:s tur sedan. Men det finns inget om det i förslaget. Vi vill att politikerna får upp ögonen för hur det verkligen ser ut på våra skolor. De måste ta ett ansvar för sin organisation. Är inte politiken intresserad av att betala vad det kostar att få det som den vill ha? undrar Angela Arnesen.

Vilka är era krav?
– Vår förvaltning måste få de medel som de behöver för att kunna bedriva verksamheten. Om inte det görs så får politikerna ända organisationen.

×