Det blir lite billigare att åka buss. Bild: TT

Pensionärsrabatterat

De över 70 får pensionärsrabatt på Malmös bussar, på rödgrönt initiativ. Ungefär var tredje biljett blir gratis. Reformen lär bli särskilt populär hos äldre låginkomsttagare, vars knappa omständigheter uppmärksammats på många ställen. Enligt Malmös socialdemokratiska kommunalråd Carina Nilsson har det varit den här frågan som flest Malmöbor hör av sig till kommunkansliet om.
Det är rimligt att erbjuda en pensionärsrabatt på bussresorna, i likhet med 11 andra skånska kommuner. Det är också ett bra beslut att rabatten gäller under hela dygnet, istället för bara på dagtid som man tidigare tänkte. För ett rikt liv krävs tillgång även till sådant som sker på kvällen, som konserter, teaterföreställningar och föreläsningar. Aktiva äldre är en besparing för sjukvård och socialtjänst. Ett rikt liv gör att man lever bättre, om inte längre, vilket hela samhället vinner på.
I diskussioner om kollektivtrafik verkar många fråga sig varför det inte helt enkelt är gratis, eller åtminstone gratis för pensionärer, som till exempel i Helsingborg, som visserligen är ett undantag. Men det är positivt att en stad som Malmö, med många ekonomiska utmaningar, agerar återhållsamt åtminstone till en början. Kollektivtrafik är dyrare att bygga och underhålla än de flesta tror. Att göra den gratis ens för en begränsad grupp skulle innebära en stor budgetbelastning och något annat skulle få skäras bort. De som deltar i kampanjer som ”planka.nu” har förmodligen inte sett siffrorna på hur mycket det skulle kosta att underhålla allmänna transportmedel om ingen betalade för resorna.
Var tredje resa är en bra princip att börja med, även om man, som alltid när det är fråga om skattepengar, noga måste utvärdera och se så att man får valuta i fråga om förbättringar för medborgarna eller andra värden, som social rörlighet eller minskad biltrafik. Om det fungerar går det alltid att utöka rabatten längre fram, vilket är att föredra mot en stor rabatt som man sen måste dra in. Martina Jarminder

×