Kommunen kan inte locka med lön, så den måste erbjuda annat, anser Christer Caesar (KD). Nu blir hans förslag en fråga för fullmäktige.Foto: Andreas Hillergren/ARKIV
Foto: TT BILD

Städhjälp och tjänstebil ska locka personal

HÄSSLEHOLM Kommunen har stora problem med att rekrytera kompetent personal. Nu kommer två politiska förslag från vitt skilda håll på hur situationen ska lösas: med arbetstidsförkortning eller med andra fördelar som går utanför lönen.

Det är betydligt vanligare med bonus och förmåner för chefer inom privat sekor än i offentlig sektor. Till nackdel för kommunen, menar Christer Caesar (KD), som är ordförande i det kommunala bolaget Hässleholm Miljö AB.
– Kommunerna kommer aldrig att kunna konkurrera med övrig arbetsmarknad genom att ha de högsta lönerna, påpekar han.
– Alltför ofta försvåras rekryteringar av nuvarande anställningssystem, där lön och inget annat finns att erbjuda i de flesta fall, påtalar han, och nämner tjänstebil som ett konkret exempel på vad som borde kunna erbjudas.

Han tar även upp pensionsavsättningar, Jojo-kort, anpassning i arbetstid, möjligheten att sporadiskt arbeta hemifrån, laptop och olika former av hushållsnära tjänster.
– Det kan vara trädgårdsmästare eller städning. Kommunen är inte den som kan erbjuda de högsta lönerna på marknaden, då måste den erbjuda något annat, säger han.
Flera större företag erbjuder i dag städhjälp som förmån till de anställda. Uppläggen skiljer sig åt.
Christer Caesar anser att det skulle kunna ske till ett nollsummespel – utan extra kostnad för kommunen.

Hur är intresset för detta, tror du?
– Stort. Vi har haft många intervjuer där personer tar upp de här frågorna och en del tackar nej på grund av detta.

Christer Caesar nämner svårigheterna runt om i landet med att rekrytera lärare, sjuksköterskor och socionomer.
– Men sanningen är den att rekryteringssituationen är svår på snart sagt alla områden i kommunen. Hässleholms kommun och dess bolag utgör inget undantag, konstaterar han och påtalar att problemen befaras bli ännu värre framöver.
Nu vill han att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur en mer flexibel ersättningsmodell kan se ut och införas för kommunkoncernens anställda.

Samtidigt föreslår Vänsterpartiet i en motion att de anställda på socialförvaltningen under ett år får prova arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Syftet är att få bukt med den ansträngda arbetsmiljön som orsakas av problem med att rekrytera nya medarbetare.
– Konsulter och sjukskrivningar dränerar förvaltningens ekonomi, skriver Per-Åke Purk och Magnus Åkeborn (V) i förslaget.

×