Arkivbild

Större volymer ska locka företag att lägga anbud

Osby Stort behov av nya förskolor, kö till trygghetsboende och brist på lägenheter. Ovanpå det en överhettad byggbransch samt uteblivna anbud.
Att erbjuda större volymer är en väg att locka byggföretagen att lämna anbud förklarar Petra Gummeson som är kommunchef i Osby kommun.

Under senare tid har kritiken mot kommunens upphandling av byggnationer varit massiv från näringslivet i Osby kommun.
Men kommunchefen Petra Gummeson menar att det finns flera förklaringar till upphandlingsförfarandet.
Hon berättar om det stora behovet av att bygga förskolor både i Osby och Lönsboda samt om LSS -boende och trygghetsbostäder som blivit kraftigt försenade.

Moduler som används i förskolan och externa placeringar inom LSS har tickat pengar. Genom att äldre har fått stå i kö till trygghetsboende har lediga villor lyst med sin frånvaro.
När det dessutom visade sig att det inte inkom några anbud vid upphandlingen av en ny förskola i Lönsboda blev läget än mer bekymmersamt.
– Fastighetsstrategen på kommunen och fastighetschefen på Osbybostäder gjorde då en omvärldsspaning, med bakgrunden att byggbranschen är minst sagt överhettad just nu, berättar Petra Gummeson. Både stora och mindre byggföretag tillfrågades om vad som behövs för att ”locka” byggföretag att lägga anbud. Det återkommande svaret var större volymer.

När det gäller partnering menar Petra Gummeson att kommunen har mycket god erfarenhet av detta i samband med ombyggnaden av kommunhuset.
– Partnering innebär en strukturerad samarbetsform i byggbranschen där konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift, förklarar Petra Gummeson. Det bygger på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden i byggprocessen.
– Beslutet att göra en partneringsupphandling med flera objekt tog jag (på delegation) i samråd med Marika Bjerstedt Hansen (S) och Niklas Larsson (C) och vi var helt överens.
Petra Gummeson förklarar att information gavs på kommunstyrelsens möte i maj och det fanns då inga ifrågasättanden. Dessutom informerades Lars Eriksson, ordföranden i Osby näringsliv. Hon uppger också att Osbybostäder önskade en gemensam upphandling och att utformningen av de så kallade ”skallkraven” i upphandlingen sköttes av byggkompetens på Osbybostäder.
– Själva upphandlingsprocessen samt att Lagen om offentlig upphandling följs ansvarar chefen för upphandlingsenheten för, säger Petra Gummeson.
– När det gäller option för kommande byggnationer innebär det att kommunen har en möjlighet att beställa byggnation av en förskola av anbudsgivaren Skanska, förklarar Petra Gummeson. De har däremot inte någon rätt att kräva att optionen utnyttjas.

Petra Gummeson berättar också om att hon tillsammans med kommunalråden och samhällsbyggnadschefen Mathias Karlsson haft möte med lokala byggföretag.
– Vi träffade bland annat Rickardssons bygg. Jag har vid två tillfällen uppmuntrat Jörgen Rickardsson att lämna anbud, och att ta hjälp i de delar i upphandlingen där han inte har efterfrågad erfarenhet eller kompetens.

Senaste nytt omOsby
×