Samarbete med Litauen

HÄSSLEHOLM

Hässleholms stadsbibliotek har inlett ett samarbete med ett bibliotek i den Lituaiska staden Šiauliai.
– Det är ett fyraårigt kultur- och kunskapsutbyte som tillkommit på initiativ av det Litauiska biblioteket, de är intresserade av hur vi arbetar och vice versa, förklarar kulturchefen Anders Rosengren.
Utbytet är inte förknippat med några kostnader.
Šiauliai är en stad i norra Litauen med 127 000 invånare. Staden är mest känd för sin korskulle strax utanför stan, en av landets största katolska helgedomar.

×