Närodlad politik för Centern

SKÅNE Fler närakuter, en psykiatriambulans, mer e-hälsosatsningar och ungdoms- och seniorrabatt på kollektivtrafikresor.
Det är några av de satsningar som Centerpartiet i Skåne vill göra i sitt valprogram inför valet 2018.

– Vi vill att hela Skåne ska leva och att det ska finnas en bra sjukvård, närkultur och en utbyggd kollektivtrafik överallt och driver därför en närodlad politik, säger Ulrika Axelsson, ordförande i Centerpartiet Skåne.

Nytt ledarskap är namnet på partiets valprogram, som handlar om allt från jobb och miljö till trygghet och sjukvård.
– För att ta fram programmet har vi haft en stor grupp med representanter för olika delar av Skåne och har också fört en dialog med medborgarna och andra organisationer för att få fram de bästa förslagen, berättar Jonny Cato Hansson, kommunalråd i Helsingborg som har hållit i valprogramsarbetet.
Närsjukvården är prioriterad för partiet som bland annat vill få fram fler närakuter på mindre orter för att avlasta de stora akutmottagningarna, som ofta är överbelastade.
– Bygg ut primärvården och prioritera att få fram fler vårdcentraler som kan erbjuda specialistvård som familje- och äldremottagningar. Om de drivs i privat eller offentlig regi spelar ingen roll, tvärtom, menar regionrådet Birte Sandberg.

Andra förslag är arbeta mer förebyggande genom regelbundna hälsoundersökningar och med patienter som befinner sig i riskzonen för livsstilssjukdomar och införa mobil vård för provtagningar.
– Den psykiska ohälsan, framförallt bland unga, är ett annat område där det krävs krafttag. Vi vill stärka barn- och ungdomspsykiatrins Första linjen, öka tillgängligheten på regionens ungdomsmottagningar och införa en speciell psykiatriambulans, förklarar Birte Sandberg.

Tandvård över hela Skåne och som ingår i högkostnadsskyddet är två satsningar för en tillgänglig vård liksom fler e-hälsosatsningar med digitala lösningar för vårdbesök eller att beställa tid för läkarbesök.

Hälsostaden Ängelholm, där specialistvården, primärvården och kommunen arbetar tillsammans i en vårdkedja är en satsning som centern också vill sprida i hela Skåne.
Kollektivtrafiken engagerar många skåningar. Här vill partiet bland annat busstrafiken bättre matchar tågens ankomst- och avgångstider, att det införs flexibla nattstopp efter resenärerna, att en ungdoms- och seniorrabatt införs och att alla orter med fler än 300 invånare ska ha rätt till kollektivtrafik.

– Vårt mål är att utveckla hela regionen. Därför vill vi förstås att järnvägsunderhållet förbättras, även om det är en nationell fråga, att E6:an byggs ut med två nya filer för klimatsmarta alternativ och att mobilnätet täcker hela Skåne, säger Ulrika Axelsson.

Kulturaktiviteter i hela länet och att en av de nationella scenerna förläggs i Skåne liksom att länet får fler statliga bolag och verksamheter, helst utanför Malmö, och att livsmedelsforskningen utvecklas är andra prioriteringar för centerpartiet .
– Tryggheten är också en viktig del. Många skåningar oroar sig för allt från inbrott till skjutningar. Vi vill att polisreformen fullföljs med minst två områdespoliser i varje kommun, att polisen finns ute på fältet och stationsmiljöerna och akutmottagningar blir tryggare platser, kanske med hjälp av väktare, menar Jonny Cato Hansson.

På tidningens fråga om det inte behövs en skattehöjning för att möta behovet från allt fler skåningar, svarar de tre Centerpolitikerna att det inte behövs.
– Fler medborgare ger mer skatteintäkter och flera skåningar som får jobb gör också att underlaget för att bedriva en bra sjukvård och kollektivtrafik blir ännu bättre, säger Birte Sandberg.

×