En bild från parets fastighet några dagar efter dammraset 2010. ”Här var vår lilla oas”, sade Thomas vid bildtillfället och pekade på vad som återstod av brygga, båt och trädgårdsmöblerna, en järnställning till hängmattan. Nu, sju år senare, vill fastighetsägarna ha ersättning från Brittedals Kraftproduktion AB med dryga åtta miljoner kronor.Foto: Hans bryngelson/Arkiv
101108 Översvämning vid Hästberga: Kraftverket vid Hästberga med den sönderbrutna fördämningen © Bildbyrån - 30383

Stämmer Brittedal på 8,5 miljoner

Hässleholm/Verum Åtta miljoner kronor.
Så mycket stämmer paret Marianne Almlund och Thomas Östlund Brittedals Kraftproduktion AB för de skador på deras fastighet som uppstod vid dammraset i Hästberga för snart exakt sju år sedan.

I en omfattande stämningsansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö yrkar paret på drygt 8,5 miljoner i ersättning för de skador som uppstod vid dammraset.

Ersättningen gäller exempelvis drygt fyra miljoner för återställande av den ö som finns inom fastigheten, för kostnader för att återställa strandlinje och holme, för arbetskostnader i samband med dessa arbeten, för förstörda träd och för förlorat och förstört lösöre.
Det var den 7 november 2010 som dammen vid Hästberga kraftstation brast. Till följd av detta orsakades stora skador på såväl fast som lös egendom samt ren förmögenhetsskada, enligt stämningsansökan.

Paret har sedan drygt 30 år fastigheten som sin privatbostad, och omkring en kilometeer uppströms fastigheten fanns fram till den 7 november 2010 Hästberga kraftstation som då ägdes av Brittedals Kraftproduktion AB.
När dammen brast rusade vattenmassor mot deras fastighet och ställde den i stort sett under vatten.

Vattnet drog med sig omfattande mängder sediment, sten och annan bråte och orsakade stor skada på fastigheten såväl på mark- som vattenområdet samt på lösöre.

Enligt stämningsansökan består mycket av skadorna än i dag eftersom paret inte haft medel att återställa dem.
Trots att sju år gått sedan dammbrottet har Brittedals Kraftaproduktion inte ersatt skadorna, med undantag för drygt 600 000 kronor som bolaget betalade ut efter parets krav i november 2010.

Till underlag för stämningsansökan finns flera bilagor, bland annat konsultföretaget Tyréns AB:s skaderapport för fastigheten gjord under 2017 som värderat skadornas omfattning och en sammanställning av kostnader för att återställa fastigheten.
Därtill finns värdering av bortspolade träd i samband med dammraset, Statens haverikommissions slutrapport och yttranden från Hässleholms kommun beträffande säkerheten vid åstranden på den aktuella fastigheten.

×