Morot fungerar väl så bra som piska

Ett japanskt företag ger sex extra semesterdagar till anställda som inte röker. Argumentet är att de många rökpauserna sammanlagt motsvarar sex dagar i tid. Förslaget kom från en anställd, som lagt märke till hur mycket tid ur arbetsdagen som går åt åt rökning.
Det är ett uppfinningsrikt sätt att uppmuntra till rökstopp. Rökning för med sig så pass allvarliga hälsoproblem hos många att företaget lär tjäna på att istället ge extra semester.
Det är dessutom konstruktivt att inte försöka tvinga fram ett rökstopp: om man älskar att röka så mycket att man tycker det är värt en extra veckas semester, så har man fortfarande det alternativet kvar. En morot är alltid trevligare än en piska när man har att göra med vuxna människor som bör få ha kvar makten över sina egna liv.
I fallet Japan kan man också anta att en extra veckas semester kan motverka ett annat hälsoproblem, det tragiska japanska fenomenet karoshi: att arbeta sig till döds.
Japans stränga arbetsdisciplin gör att folk bokstavligt talat arbetar ihjäl sig och unga friska människor dör för att imponera på en arbetsgivare. Och trenden verkar öka. En extra veckas semester istället för rökning kan förmodligen rädda liv på mer än ett sätt.
I Sverige kan man inte manipulera semesterveckor hur som helst. Men att erbjuda anställda ett attraktivt alternativ till rökpausen, som inte är tvingande, borde företag och verksamheter fundera på här också.
Martina Jarminder

×