Låt barnen låna burkini!

Hässleholm

”När kommer du omgående att säkerställa barnens möjlighet att låna burkini för att delta i simundervisningen?”.
Den frågan ställer Dolores Öhman, miljöpartistisk ledamot i kommunfullmäktige, till kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren.
I två år har det funnits möjlighet att låna burkini vid behov. Men nu är det stopp för att låna utrustning för att delta i simundervisning, konstaterar Dolores i en motion till kommunfullmäktige.
Vidare skriver hon:
” Simkunnighet är ett särskilt angivet krav för att få betyg i ämnet idrott. Det ger också gymnasiebehörighet, vilket är en förutsättning för att lyckas i arbetslivet. Skolan ska se till att eleverna uppnår skollagens mål. Att delta i undervisningen är en grundförutsättning för att få betyg. Det är omöjligt att lära sig att simma utanför vattnet. Simkunnighet ger dessutom en livförsäkring”.

×