Misstänkt korruption stärks efter granskning

Hässleholm Förgranskningen av misstanken om korruption på Arbetsförmedlingen i Hässleholm tas nu vidare till en fördjupad utredning.

– Sammanställningen av materialet i förgranskningen gör att det finns anledning att gå in i utredningsfasen, kommenterar Lennart Gustavsson, säkerhetschef på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Stockholm.
Det finns ytterligare fakta som nu ska samlas in för att få en mer komplett bild av det som har hänt.

Vad händer med de personer som är föremål för utredningen?
– Det kan jag inte kommentera. Vi har inte vidtagit några tvångsåtgärder gällande enskilda personer.
Lennart Gustavsson avfärdar påståenden på fredagen om att personer på kontoret i Hässleholm ska ha entledigats från sina uppgifter tills utredningen är klar.

Genom att ärendet tas upp till en högre fas, från förgranskning till utredning, indikerar att det har framkommit uppgifter, som inte kan avfärdas i nuvarande skede.
Tidningen avslöjade på fredagen att en tjänsteman på Arbetsförmedlingens lokalkontor i Hässleholm, enligt en anmälan ska ha använt tjänster av ett lokalt företag, som lokalkontoret har avtal med om rehabilitering av arbetslösa. Tjänstemannen förmedlar arbetslösa till företaget.

Tjänstemannen och vederbörandes anhöriga ska ha fått tjänster utförda till rabatterade priser av personer, som haft praktik på företaget, vars ersättning betalas med skattemedel.
Företaget har sedan flera år kontrakt med arbetsförmedlingen om att erbjuda arbetslösa praktik i företaget, som utför tjänster på uppdrag av andra företag.
Företaget i Hässleholms kommun erhåller årligen mycket stora summor skattepengar för arbetsträning av arbetslösa.

– Jag vet inte i nuläget när utredningen är klar. Men resultatet av den avgör vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta, säger Lennart Gustavsson.

×