Det brandhärjade huset i Bjärnum är ett exempel på fastigheter som kommunen vill ha bort.Foto:Carl-Johan Bauler/Arkiv

Kommunen jagar ovårdade fastigheter

Hässleholm Ovårdade fastigheter har länge varit en nagel i ögat på många, både politiker och grannar till mindre vårdade fastigheter.

Sedan i somras arbetar två jurister på stadsbyggnadskontoret med att inventera just ovårdade fastigheter i kommunen. Hittills har man diariefört omkring 100 ovårdade fastigheter.

Inventeringen är inte bara en jakt på tomter som är stökiga och som innehåller allsköns bråte, utan minst lika mycket om trafiksäkerhet.
Enligt juristerna kan det ibland vara en svår gränsdragning för vad som är en ovårdad tomt/fastighet, men obrukbara rostiga gamla bilar, tekniska egenskaper på exempelvis fasader och allt för höga häckar och buskar är det mest utmärkande.
Det finns exempel på balkonger som ser ut att ramla ner, stora hål i fasader och häckar som skymmer trafik och som då utgör en stor olycksrisk. Speciellt för barn som går eller cyklar.
Bilder på kommunens hemsida visar hur det ska se ut exempelvis i korsningar på villagator och vid garageutfarter. Häckar får inte vara högre än 80 centimeter och det måste finns god sikt för både villaägare och trafikanter.

Omkring 8-10 procent av fastighetsägarna har redan vidtagit rättelse.
Inspektionsrundor har redan gjorts i Bjärnum, Hästveda och Sösdala och nu väntar Vinslöv, Vittsjö, Tyringe, Ballingslöv och Hässleholm. Många av inspektionerna är gjorda efter att en anmälan har kommit in.

För att avgränsa utgår man från en cirkel på 500 meter med ortens centrum i mitten. Men får man tips så går man utanför gränsen.
De båda juristerna får inte gå in på fastighetens tomt. För det krävs att de anmäler ett platsbesök med ägaren.
Efter besöket skrivs ett besiktningsprotokoll som ägaren får, med krav på att åtgärda inom två månader. Men ofta har folk redan snyggat upp på tomten när de gör sin inspektion.
De båda har också ett samarbete med miljökontoret och tekniska kontoret. De arbetar på att utöka samarbetet med dessa förvaltningar för att få en snabbare handläggning på rätt avdelning.
Ett exempel är den brandskadade fastigheten i Bjärnum där kommunen nu tagit beslutet att riva fastigheten på ägarens bekostnad, med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Men än är det långt till fullbordan.
Kommunen gör satsningen för att få alla orter mer attraktiva, och juristerna möter många positiva invånare.

Projektet med inventeringen av ovårdade fastigheter pågår till och med sommaren 2018. Därefter är det upp till politikerna att skjuta till pengar för det fortsatta arbetet. Allt är ännu inte inventerat och det återstår många platsbesök att göra för de båda juristerna.

×