Sällsynt städning väcker frågor

HÄSSLEHOLM Har omsorgsnämnden gjort någon riskanalys av vad treveckorsstädning innebär för de boendes hälsoskydd?
Den frågan ställer miljökontoret efter granskningen av vårdboendena som visade toaletter så smutsiga att de vida översteg gränsvärdena.

Omsorgschefen Annika Andersson säger att hon tror att en riskanalys gjordes.
– Det gör vi ju alltid, så jag har svårt att tänka mig att vi inte skulle ha gjort det i detta fallet.
Chefen för särskilt boende, Maria Elfblad, kommer nu att arbeta fram ett ärende till politikerna med anledning av miljökontorets rapport.
– Hon ska se vad det är för brister som nämns och vilka rutiner vi eventuellt behöver säkerställa, säger Annika Andersson.
Senast den förste februari ska miljökontoret ha fått svar.

Det var under samma möte som Senioren räddades kvar, som omsorgsnämnden, den 26 januari 2016, bestämde att städningen på de särskilda boendena och hos hemtjänsttagare av besparingsskäl bara skulle ske var tredje vecka istället för som dittills varannan.
Sverigedemokraterna reserverade sig liksom Karin Axelsson (M) och Margaretha Lindquist (KD).

Kan miljökontorets upptäckt göra att ni går tillbaka till varannan-veckas-städning?
– Det är för tidigt att säga men jag har svårt att tänka mig att det skulle förbättra den typen av brister de pekar på. Städning av toaletter och hygienutrymmen ska ju ske dagligen, säger Annika Andersson.

Personalen har hävdat att de inte har tid.
– Det är inte riktigt sant. I samband med att man hjälper en person på toaletten så gör man väl vid.

Bland annat från Nybohemmet i Bjärnum har enhetschefen framfört önskemål om att någon annan än omvårdnadspersonalen skulle städa toalettutrymmena – och att detta skulle göras oftare än var tredje vecka. Oftare behövs nämligen, men prioriteringen är att vård går före städning, säger man där till miljökontoret.
Någon storstädning sker överhuvudtaget inte alls.

×