Ytterligare elva träd bort i parken

HÄSSLEHOLM Fler träd försvinner definitivt från parken. Sedan tidigare har kommunens parkförvaltare sökt tillstånd för att fälla elva stycken.

Delar av parken är så tätt bevuxen med träd att de börjar må dåligt, skrev Gunnar Swärdh i en marklovsansökan.
Tidigare i höst beviljade byggnadsnämnden därför marklov för fällning av elva stycken lindar, bokar, björkar och oxelträd. Det gäller flera träd utmed Vankivavägen precis söder om det planerade bygget, samt ett antal träd längs Finjagatan.
Syftet med gallringen är att öka parkkänslan och den biologiska aktiviteten på marken.

×