Fortsatta utvisningar av arbetskraftsinvandrare

Utvisningarna av arbetskraftsinvandrare på tveksamma grunder kommer att fortsätta. Socialförsäkringsutskottet fick släppa sitt ändringsförslag efter invändningar från lagrådet. Processen kommer nu att dra ut på tiden ytterligare ett antal månader.
Lagrådet har säkert fog för sina invändningar. Men det innebär att fler kommer att hinna utvisas utan anledning. Spetskompetens som vi inte kan få på annat sätt kommer att gå förlorad. Personer som bidrar till samhället utan att ligga någon till ekonomisk last kastas ut. Vem vinner på detta? Vem vinner på att företag förlorar arbetskraft som skulle kunnat skapa ännu fler arbetstillfällen genom utveckling av nya varor och tjänster? Vem vinner på att drivna personer som själv skaffar försörjning och bostad, betalar skatt och inte behöver hjälp av socialförsäkringssystemen utvisas?
Regeringen har, till skillnad från riksdagen, inte tagit problemet på allvar. Riksdagsledamöter har gjort sitt bästa för att få till en lagändring. Det är regeringens saktfärdighet som gör att man blir tvungen att fortsätta på samma irrationella spår som kostar Sverige värdefull arbetskraft.
Regeringen måste prioritera en snabb omläggning av kursen för att minimera den stora skada som redan skett, inte bara för de individer som kastats ut i onödan, utan också för Sveriges rykte och möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft.

×