Femvåningshuset innebär nu att det inte finns några garantier för hur många träd som blir kvar i Officersparken. Foto/MONTAGE: Kristina Höjendal och ARKITEKT HANSSON AB
Jacob Karlsson säger sig vilja bevara områdets karaktär.
Så här ska femvåningshuset se ut när det är klart. Skiss: Arkitekt Hansson AB

Ingen garanti att trädallén överlever

HÄSSLEHOLM – Får man bättre vetskap om något är man väl inte sämre än att man kan ändra sig.
Det säger nu Jacob Karlsson, vd för K-fastigheter, med anledning av att bolagets arborist rekommenderat att sju träd tas ner i Officersparken.

Arboristutlåtandet går tvärs emot vad Jacob Karlsson sade i samband med byggplanerna 2015, då han lovade att inte ett enda träd skulle behöva tas ner.

Utlåtandet blev klart i augusti i år. Men Jacob Karlsson anser inte att företaget borde ha låtit besiktiga träden tidigare.
– Nej, så går det inte till. Först tar man fram ett bygglov, det blir en teoretisk granskning utifrån byggnadshandlingarna, därefter hålls ett konstruktivt möte och nu inför byggnationen lät vi en arborist titta på hur det såg ut.

Hur ser du på rekommendationen att fälla sju träd?
– I ärlighetens namn har jag inte granskat utlåtandet nämnvärt. Jag är den som har det övergripande ansvaret och projektledaren har mitt fulla förtroende. Men avenboken kände vi oss tvingade att ta ner.

K-fastigheters plan är dock att åtminstone inte fälla i förväg, säger han.
– I nuläget kommer vi enbart att plocka ner detta trädet, sedan får vi utvärdera efter byggtiden. Vi kommer att försöka skydda träden under byggtiden men det kan ju alltid hända saker. Som det framgår finns redan rötskador på vissa träd så enligt arboristen kommer flertalet lindar att behöva plockas ner. Däremot är det vår ambition att de ska få vara kvar eftersom vi tycker att de bidrar till karaktären i området.

Varför lovade du att inga träd skulle fällas, om du egentligen inte visste?
– Vi kan uppföra huset utan att behöva fälla några träd, men vi har inte en aning om hur huset påverkar rotsystemen. Det kan ju vara så att träden finns kvar.

Men du sa ju att inga träd skulle fällas.
– Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig. Vi är långsiktiga fastighetsägare, vi äger redan kanslihuset och har köpt större delen av T4-området. Vi har ingen annan avsikt än att få ett attraktivt och trivsamt område, men vi kan inte påverka trädens vitalitet. Givetvis är det så att en omfattande byggnation kan få bieffekter.

Att den fällda avenboken var så speciell som arboristen De Gourét Litchfield bedömde, och i hans tycke helt frisk, tillmäter han mindre betydelse.
– Vi betraktar lindarna som skapar allén som betydligt mer viktiga. Vi vill bibehålla kasernområdets karaktär.

Arboristen Jonathan Öhrling, som besiktigat träden i parken och kommit fram till helt andra slutsatser än De Gourét Litchfield, nämner ett alternativ till att fälla två av lindarna. Om planritningarna ändras så att utfarten från huset flyttas kan de klara sig.
Men det är inte aktuellt, enligt Jacob Karlsson:
– Eftersom vårt bygge blev kraftigt överklagat så kommer vi inte att göra några ändringar av planen.
Det skulle nämligen kunna leda till en fördröjning av bygget på flera år, eller inget bygglov alls.

Markarbetena har påbörjats denna vecka och till hösten är det tänkt att ett nytt femvåningshus ska stå färdigt i parken. Färgen blir inte svart som K-fastigheter velat utan gul.

×