Lagen om valfrihet kan försvinna

Osby Lagen om valfrihet, den så kallade LOV:en, kan nu komma att avvecklas inom Osby kommun.
För närvarande är det endast fyra vårdtagare som valt en extern utförare inom äldreomsorgen.

Under de senaste tolv månaderna har antalet personer som använt sig av en extern utförare när det gäller äldreomsorg legat på mellan tre till sju personer. Det är helt enkelt för få.

För drygt ett år sedan presenterades en utvärdering om valfrihetssystemet, den så kallade LOV:en. Vård- och omsorgsnämnden fattade då ett beslut att fortsätta att erbjuda lagen om valfrihet i ytterligare ett år och att antalet brukare med extern utförare skulle nå upp till minst tio stycken.
När året nu har gått har det visat sig att antalet brukar varit lågt. I september i fjol använde sig tre personer av ett privat alternativ och i september i år var det fyra stycken.
Det sammanlagda antalet utförda timmar har varierat från cirka 115 timmar per månad upp till cirka 210 timmar under de senaste tolv månaderna.
Hos en del personer med en extern utförare är även kommunens hemtjänst involverad i och med hjälp nattetid, trygghetslarm samt matdistribution.

En aspekt som nämns i utvärderingen är att det troligen finns ett ”incitament att arbeta med ett rehabiliterande förhållningssätt om insatserna genomförs av den egna hemtjänsten”. De pengar som läggs på administration av LOV skulle även kunna användas för att till exempel följa upp hemtjänstbeslut.
Sammanlagt skulle det handla om cirka 250 000 kronor som skulle kunna användas till annat.
Ärendet kommer att gå vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Senaste nytt omOsby
×