Lars Viklund blev 69 år gammal. ARKIV

Lars Viklund har avlidit

Förre medarbetaren på Norra Skåne, Lars Viklund, har avlidit 69 år gammal.
Lars Viklund föddes i Österbotten i Finland och växte upp i Malmö.
Som vuxen innehade han anställningar i tillverkningsindustrin, bland annat i Östra Göinge kommun, där han engagerade sig politiskt, först som socialdemokrat och sedan som miljöpartist.
Under denna tid var han bland annat ordförande i kulturnämnden. Han innehade också styrelseuppdrag på länsplanet i gamla Kristianstads län.
I slutet på 1980-talet sadlade han vid 40-års ålder om och blev journalist. Efter att ha genomgått medieutbildning anställdes han på Norra Skånes huvudredaktion, till en början som reporter och sedan som redigerare och nattchef.
Under en period på 1990-talet var han även ordförande i Norra Skånes journalistklubb och löntagarrepresentant i tidningens styrelse. Han lämnade Norra Skåne i samband med en omorganisation av tidningsrörelsen 2009.
Lars Viklund hade en bred arbetslivserfarenhet med sig när han började på Norra Skåne 1989. Den kom väl till pass både i hans arbete som reporter och som facklig förtroendeman.
I den egenskapen möttes han och jag många gånger på varsin sida om förhandlingsbordet eftersom tidningen då befann sig i ett intensivt förändringsskede.
Det sista och avgörande steget in i den digitala epoken togs 1993. Ett år senare bytte tidningen format till tabloid. Lars kunde med sin erfarenhet från andra branscher angripa problemen i dessa två stora omgörningar även ur andra vinklar än de tidningstraditionella. Med sitt pragmatiska synsätt medverkade han till lösningar som stod sig över tid.
Lars Viklund blev aldrig mångordig. Men gärna bröt han tystnaden när han återgav minnesbilder från barndomens Malmö. Länge i minnet stannar hans välgörande lugn i krisartade situationer när tiden syntes rinna ifrån den hårt belastade redaktionen. Även den egenskapen hos honom grundades i allvar och livserfarenhet.

×