Morfin stals från boende

BJÄRNUM

En misstänkt stöld av en ampull morfin har anmälts enligt lex Sarah.
Stölden ska ha skett från ett låst läkemedelsskåp inne hos en boende på Nybohemmet. En ampull har plockats ur förpackningen som därefter tejpats igen.
Liknande stölder har enligt enhetschefens rapport inträffat förr, men det är flera år sedan sist. Nu är rutinen ändrad så att inga ”onödiga” morfinpreparat, som inte används, finns i de boendes skåp.

×