Brygga vid Osbysjön får inte vara privat.

På bryggan gäller allemansrätten

Osby Bryggan vid Filosofen som Norra Skåne skrev om i går får inte vara privat.
Osby kommun kommer att kontakta den person som kommunen skrivit arrendeavtal med för att se till att texten plockas bort.

Norra Skåne berättade i tisdagens tidning om den brygga som för tio år sedan uppfördes vid Filosofen vid Osbysjön. I början på bryggan finns texten Privat inristad med stora bokstäver.
Redan från början uppstod diskussioner om bryggan verkligen kunde betraktas som privat.

Ja, sa dåvarande gatu-chefen som tecknat ett arrendeavtal med en av de boende i radhusen vid Filosofen. I avtalet fick de boende ett godkännande att de kunde bygga en brygga. Dock skrevs inget om att allmänheten inte fick beträda den.
För knappt fyra år sedan blev dock beskedet ett annat.
Den förre mark- och exploateringschefen uppmanade då de boende i parhusen att ta bort de utskurna bokstäverna som bildar ordet privat. Allemansrätten ska gälla oinskränkt på platsen var beskedet.
Dessutom fick de boende intill bryggan veta att om de inte plockade bort texten eller inte slutade med att avvisa andra besökare från bryggan så kunde avtalet upphöra.
Men trots att det nu gått snart fyra år finns texten fortfarande kvar och har dessutom fått sällskap av uppgiften att bryggan är uppförd 2007.

Anders Edwall som idag är fastighetschef inom Osby kommun har nu tittat på ärendet och han förklarar att kommunen inte har ändrat uppfattning. Bryggan får inte vara privat.
Osby kommun kommer därför att inleda ett ärende där man ska kontakta den person som kommunen skrivit avtal med.
Det innebär att texten ska plockas bort och att allmänheten får ta sig en promenad på bryggan om de så önskar.

Senaste nytt omOsby
×