Situationen har lugnat ner sig sedan 2015, men fortfarande finns problem med stökiga ungdomar och missbrukare. Foto: Kristina Höjendal
Bibliotekschefen Anette Mjöberg har erfarenhet bland annat från Malmö – och där är det betydligt värre, säger hon. Foto: Hans Bryngelson/Arkiv

Färre hot – men en ökad respektlöshet

HÄSSLEHOLM Hoten och våldet på landets bibliotek ökar. Nyligen krävde fackförbundet DIK krafttag både från chefer och politiker för att få bort stöket.
I Hässleholm fick väktare sättas in redan 2014 efter stora problem med ungdomsgäng – men i dag vittnar bibliotekschefen Anette Mjöberg om att problemen minskat.

– Ja, jag tycker att det är lugnare i dag. Men när det är mycket tjafs så ringer vi efter väktare istället för att bibliotekspersonalen ska behöva ta konflikten själv, säger hon.

Problemen med stökiga ungdomsgäng eskalerade från hösten 2014 och under första halvåret 2015.
Det handlade om hot, direkt våld, skadegörelse och anlagda bränder. Uppemot 25 unga i åldrarna tio till 18 år störde, trakasserade och förstörde i kulturhuset – och väktare tvingades patrullera.
– Just de åkte fast och polisen tog hand om dem, berättar Anette Mjöberg.

I dag förekommer inte längre något direkt hot eller våld, säger hon – snarare handlar problemen om en allmän respektlöshet, framförallt från ungdomars sida:
– Det är en allmänt tråkig ton. På andra våningen har vi små soffbord och där lägger många upp fötterna, med skorna på. Så tycker inte jag att man gör.
Problemen är dock inte koncentrerade till enbart ungdomar:
– Det var till och med en man i min egen ålder som lagt upp fötterna. Jag bad honom ta ner dem, men han vägrade.
– Och väldigt många äter inne hos oss. Sedan lämnar de pizzakartongerna och bara går.
Politikerna i nämnden informeras löpande om problemen och matslarvet har nu lett till en diskussion om huruvida det ska vara tillåtet att äta på biblioteket.

Tendensen till en ökad respektlöshet kan ses över hela landet, enligt DIK:s undersökning ”Biblioteken speglar samhället”. Frisvaren från bibliotekarierna ger en bild av ett föraktfullt beteende, ett ifrågasättande av regler och av personalens mandat att hålla ordning och lugn på biblioteket.
Fyra av tio bibliotekarier upplever att förekomsten av social oro, kränkningar och våld har ökat de senaste två åren. 55 procent ser en ökning av hot.

Enligt Anette Mjöberg är det många skolungdomar som söker sig till biblioteken bara för att det är lättillgängligt.
– I den åldern är det väldigt högljutt. Jag har pratat med dem och frågat varför de här och de säger ”Vi har ingenstans att vara”. Jag frågar om de inte går till Markan men får till svar ”Nej vi bor utanför” eller ”Vi väntar på bussen”. Jag har tagit upp det här med politikerna. Det pågår ju en utredning om ett ungdomens hus och min bedömning är verkligen att det behövs.

Rutinen är att personalen ska informera bibliotekschefen om alla incidenter som inträffar. De som är av de allvarligare slaget skrivs ned (se artikel här intill).
De problem som finns är enligt Anette Mjöberg koncentrerade till stadsbiblioteket.

×