Storsatsning på neonatal i Lund

Skåne Region Skåne satsar nästan en halv miljard kronor i en förstärkning av neonatalvården på Skånes universitetssjukhus i Lund.

22 enkelrum skapas på barnsjukhuset för att skapa patientsäkra neonatalavdelningar och en sammanhållen förlossningsverksamhet inklusive familje BB.
– Efter att beslut om bygglov har tagits samt att bygglov har beviljats, beräknas hela processen ta cirka fyra år till att lokalerna är färdiga och inflyttningsklara, säger Henrik Fritzon (S) regionstyrelsens ordförande.
Den totala investeringen är beräknad till 446 miljoner.
En enig regionstyrelse står bakom beslutet.

×