Styret och alliansen har svårt att enas om den nya upphandlingspolicyn. Regionen köper tjänster och varor för hundratals miljoner. Styret kräver kollektivavtal. Arkivbild

Kollektivavtal delar styret och alliansen upphandling

Skåne Region Skåne är en av de större upphandlarna av tjänster och varor hos företag. Det rödgröna styret vill att de företag man gör affärer med ska ha kollektivavtal. Det säger alliansens nej till.

En ny upphandlingspolicy för Region Skåne har diskuterats i drygt 1,5 år. Alliansen har satt klackarna i backen mot krav om kollektivavtal med motiveringen att det gör det svårt för småföretagen i konkurrensen och vill ha icke bindande kollektivavtalsliknande villkor istället.
På torsdagen återremitterades ärendet i regionstyrelsen till upphandlingsutskottet.
SD hoppades få gehör för sitt krav att få in ett förbud mot inköp av ritualslaktat kött i policyn.
Eftersom styret inte hade några planer på det, så valde man att återremittera ärendet, med stöd av allianspartierna.
– Jag är förvånad över att alliansen inte vill ta ett samhällspolitiskt ansvar, säger regionrådet Anders Åkesson (MP)
I förslaget till ny policy finns en rad förhållanden med om stärkt miljöskydd, arbetsrätt, korruption, FN:s barnkonvention, minimilön och socialförsäkringsskydd, som gäller i tillverkningslandet. Styret vill att vinsterna ska beskattas i Sverige.
– Alliansen tar inte ställning till ekologiska och sociala perspektiv och döljer detta genom att ställa sig bakom SD:s återremiss, fortsätter Anders Åkesson.

Gilbert Tribo, liberal gruppledare i Region Skåne, pekar på att lagrådet avstyrker kollektivavtal som bindande vid upphandlingar.
– Vi ska följa vad den lagstiftande instansen säger. Om detta blir verklighet så leder det till en rad onödiga rättsprocesser, vilket kommet att åsamka Region Skåne dyra advokatkostnader. Pengar som kan användas till vård istället.
Alliansen förutsätter att regionens leverantörer och underleverantörer följer svensk lag och har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt.
Men att avkräva företagen att vinster, från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige säger alliansen nej till.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) tycker inte att återremissen är en katastrof för arbetet att få igenom en ny upphandlingspolicy.
– Jag tycker det är rimligt att kräva att de företag vi handlar med ska ha kollektivavtal. Det är en bärande del för oss. Alliansen har en liknande skrivning fast med svagare formulering.
Krav på kollektivavtal strider mot lagrådets uppfattning. Varför ska regionen då skriva in det i policy?
– Vår tolkning är att vi kan skriva in det. Vi har en svensk modell som har tjänat oss väl och som vi ska värna, förklarar Henrik Fritzon.

Birte Sandberg, gruppledare för Centern, står bakom alliansens återremiss.
– Vi har drivit att miljö- och djurskydd ska ha lika hårda regler som växtskydd. Nu står hela alliansen bakom detta. Återremissen gör det möjligt att hitta en bredare lösning på frågan i upphandlingsutskottet.

×