Äldres inköp ska upphandlas

HÄSSLEHOLM Hemtjänstpersonalen ska inte heller framöver handla åt gamla och behövande. Efter att Samhall fått sköta inköpen under en testperiod är det nu bestämt att tjänsten ska upphandlas.

En oenig omsorgsnämnd fattade beslut om de framtida inköpen under sitt senaste möte.
Klart är att hemtjänsten inte kommer att få tillbaka arbetsuppgiften att sköta brukarnas inköp. Ett år har gått sedan Samhall tog över uppgiften i Tyringe, Vittsjö, Bjärnum och delar av Hässleholm. Syftet var att se om hemtjänstpersonalen därmed fick mer tid över för omvårdnadsarbete, om kostnaderna påverkades och om personalens arbetsmiljö förbättrades.
Enligt omsorgsförvaltningen är både hemtjänsttagarna och personalen i huvudsak nöjda.
En diskussion uppstod om huruvida politikerna skulle få påverka det underlag som ska ligga till grund för upphandlingen, och så blev det också efter en omröstning.

Sverigedemokraterna Johanna Hörgerud, Susanne Lottsfelt och Marie Carlson reserverade sig mot beslutet då de ville att hemtjänstpersonalen skulle fortsätta att sköta handlandet.
Även Folkets Väls ersättare Ulrika Widmark Barnekow var emot detta, och menade att de försök som gjorts i Samhalls regi inte blivit tillräkligt utvärderade. 55 brukare är tillfrågade om vad de tycker och av dessa har 30 svarat.

×