Karolina Skog vid Finjasjön lovar mer pengar till sjörestaureringsprojekt. Foto: stefan Olofson

Minister lovar ökat stöd

Hässleholm Regeringen avsätter ett speciellt våtmarksstöd från nästa år och länsstyrelserna får mer pengar till aktiv rådgivning till kommunerna om dricksvattentäkter.

Det beskedet levererade miljöminister Karolina Skog i Trädhuset.
– De avsatta medlem ska gå till större projekt.
Restaurering av sjöar är ett långsiktigt och tålamodskrävande arbete. Det pågår olika projekt runtom i landets sjöar och varje sjö är i princip unik med sina förutsättningar. Så det finns inget allenarådande koncept för alla sjöar.
Karolina Skog kände inte till den nya algen, som debuterat i Finjasjön.
– Det finns ett nationellt intresse för att få kontroll på detta, säger hon.

Någon sjörestaureringsmyndighet i Sverige är inte aktuell. Regeringen införde en havs- och vattenmyndighet för några år sedan, som ska hantera vattenkvaliteten i sjöar och vilka åtgärder som ska vidtas på bred front.
– Jag är bekymrad över alger och övergödningen. Det går inte tillräckligt snabbt med det förebyggande arbetet. Det är mycket kvar att göra. Lokala förutsättningar, tid och pengar spelar roll. Vi ökar tilldelningen av pengar för de lokala förutsättningarna, säger Karolina Skog.
Finjasjön är en viktig sjö ur många aspekter. Särskilt för människors rekreation.
– Det finns ett stort värde i våra sjöar. Vi måste lyfta fram det mer, säger Karolina Skog.

×