Carl Magnus Klason i Osby blev 95 år gammal. ARKIV

Nu är sista sången sjungen

Som tidigare meddelats har Carl Magnus Klason, Osby, avlidit i en ålder av 95 år.
Carl Magnus Klason, den genom åren mest tongivande i Snapphanekören; dirigent och förste bas i vår kör, har lämnat detta jordelivet. Han har under 60 år varit vår körs store frontfigur.
Han blev sångare i kören i mitten av 1950-talet. Från 1959 var han dirigent för kören under mer än 40 år. Under de senare åren har han nöjt sig med att sjunga förste basens stämma.
Han deltog under början av hösten i övningarna inför körens höstkonsert den 11 november.
Det är vid åtskilliga större och mindre konserter som Carl Magnus dirigerat kören; vid den traditionsenliga sången vid valborgsmässoelden och på 1:a maj morgonen. Kören firar sitt 80-årsjubileum nästa år och då hade vi gärna velat ha Carl Magnus med.
Hans engagemang på musikens område var stort. Det lade han ner mycket tid på men han också tid att vara ordförande i Kristianstads läns sångarförbund, en drivande kraft i konsertföreningen med mera.
Han har komponerat egna sånger och skrivit texter, bland annat till en psalmliknande sång Giv mig en tro, som kommer att sjungas vid hans jordfästning.
Han var alltid lika positiv och glad, med stort musikaliskt intresse och kunnande, en uppskattad person av många osbybor.
Det är många mycket duktiga snapphanesångare som under åren gått före och jag vill tro att Carl Magnus bildar en ny himmelsk kör när han möter dem.
Vi som är kvar kommer att ta våra toner alltid med en tanke på vår Carl Magnus, som vi kommer att sakna. Vila i frid sångarbroder!

×