(S) vill bevara Trädhuset

Hässleholm

Hässleholms Industribyggnads AB, Tekniska nämnden samt kulturförvaltningen ska senast den 20 december yttra sig över en motion från socialdemokraten Helena Malje, om att bevara Trädhuset för framtiden.
I slutet av förra månaden lämnades motionen in till kommunledningskontoret, som nu vill ha in yttranden.
I motionen konstaterar Helena Malje att det under en tid funnits olika politiska förslag och olika syn på Trädhusets framtid.
”Vi måste se huset som värdefullt och ett viktigt inslag i Hässleholms profil”, skriver Helena Malje i sin motion och menar att huset de senaste åren ökat i värde som ett intressant besöksmål och även som konferensanläggning från vår egen kommun och andra kommuner eller företag.
”Detta hus är en originell, värdefull och konstnärlig byggnad som är placerad i en ömtålig och vacker miljö som gränsar till naturskyddade Hovdalaområdet med gångavstånd ill Hovdala slott”, konstaterar hon vidare i sin motion och hävdar att kommunen i enlighet med Plan och Bygglagen kan besluta att bevara och sköta Trädhuset.
Därför vill hon att kommunstyrelsen utreder möjligheten att bevara Trädhuset för framtiden.
Marken ägs av Hässleholms Industribyggnads Ab, huset hyrs av Tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen sköter bokning och öppettiderna för huset.

×