Multihallen i Tyringe – som fick namnet Tyrehallen – kostade 41,6 miljoner istället för de 25 man räknat med.Foto: Jörgen Johansson/Arkiv

Tyrehallen blev en dyrare affär än tänkt

TYRINGE Den nya Tyrehallen har blivit betydligt dyrare än planerat. Det gäller både byggnationen och driftskostnaderna. Hallen utnyttjas ”blygsamt” slår kommunledningskontoret fast.

Hässleholms kommun ska inom kort ta över bolaget som äger hallen, Tyringe Multiarena AB, i enlighet med vad man tidigare kommit överens om. Tyrehallen skänks av Tyringe sparbanks utvecklingsstiftelse.

Gåvan blev dock inte gratis.
Själva byggnationen uppgick till 41,6 miljoner – vilket ska jämföras med de 25 miljoner kronor som projektet hade beräknats till.
Enligt avtalet betalar Hässleholms kommun 20 procent av byggkostnaderna. Istället för de fem miljoner kommunen räknat med blir nu kostnaden istället 8,3 miljoner. Till den summan kommer marksaneringen, som kostat kommunen 6,5 miljoner kronor.
Enligt Anders Nilsson, som är ordförande i Tyringe sparbanksstiftelse, har kommunen varit införstådd med kostnadsökningarna.
– Ja, de har skett i samförstånd så det är inga överraskningar.

Merkostnaderna i byggprojektet beror främst på ökade byggkostnader under de sex år som gått sedan de ursprungliga kalkylerna togs fram och besluten fattades. Offerterna från hösten 2015 visade sig uppgå till 37,5 miljoner och slutkostnaden blev ännu högre, 41,6 miljoner.
Anders Nilsson konstaterar att det delvis handlar om en allmän kvalitetshöjning. Man valde det bästa och senaste konstgräset, höjde ljusstyrkan, utökade omklädningsrummen till att bli fler och skapade nya parkeringsplatser.
Vissa garantiarbeten pågår fortfarande på Peabs bekostnad.
– Det är ventilationen som ska bli rätt och ljuset, där det fattades några lux, förklarar Anders Nilsson.

Den brist på hallar som det har pratats om har samtidigt hittills inte visat sig i uthyrningsstatistiken.
Sedan Tyrehallen blev tillgänglig för allmänheten i slutet av februari har den använts cirka 1 200 timmar och inbringat 45 000 kronor.
Det är långt ifrån driftskostnaderna som under samma period uppgått till 400 000 kronor.
”Eftersom nyttjandet varit blygsamt har både kostnader och intäkter varit lägre än väntat” skriver kommunens biträdande förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier och ekonomichefen Eva-Lotta Svensson inför mottagandet av gåvan.
Anders Nilsson hyser dock inga tvivel om att hallen kommer att fylla en viktig funktion.
– Definitivt inte. Tyrehallen ska bli maximalt utnyttjad. I våras hade vi en inkörningstid och jag tror nog att det tar fart nu. Det ska bli fullt när innesäsongen drar igång.

Kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) säger att det är tråkigt att projektet blivit dyrare men inte förvånande.
– Att saker och ting blir dyrare händer hela tiden. Kalkyler i all ära men det man ändå vet är att det säkert kommer att kosta mer.
Palmgren är inte oroad över att hallen använts så pass lite.
– Det handlar kanske om en tillvänjningsperiod.
– Jag tror att den här nya hallen är en bra satsning och utgår ifrån att även idrottsföreningar från andra delar av kommunen kommer att nyttja den. Friidrottarna borde ju kunna hålla till där.

×