Blivande AT-läkare i Skåne slår larm om bristen på utbildningsplatser i den skånska sjukvården. Arkivbild

Läkarupprop mot för få utbildningsplatser

Skåne Det tar nästan tio månader innan läkare kan påbörja sin obligatoriska allmäntjänstgöring (AT) i Region Skåne.
– Det är en av de längsta väntetiderna bland Sveriges landsting, säger Jonas Ålebring.

Han är ordförande i Sveriges yngre läkares förening, SYLF, och på måndagen riktade han stark kritik till regionledningen om den, enligt SYLF, ohållbara situationen.
– Detta är ett mycket stort problem, vilket leder till sämre vård. Läkarna tvingas arbeta på korta vikariat och visstidsanställningar, utan handledning och utbildning, säger Jonas Ålebring.
Sjukvården och i synnerhet Skånes vårdcentraler är i skriande behov av allmänspecialister.
– En läkare måste göra allmäntjänstgöring för att kunna specialisera sig. Läget nu strider mot statens intentioner och är ett slöseri med samhällets resurser, menar Jonas Ålebring.

Just nu tar det, enligt SYLF, 9,8 månader att påbörja AT, vilket leder till en fördröjning för läkare att få legitimation och därmed möjligheten att påbörja specialiseringstjänstgöringen.
– I dagsläget råder det brist på specialistläkare och med nuvarande situation går Region Skåne miste om 145 arbetade år som specialist årligen, förklarar Jonas Ålebring.
SYLF anser att Region Skåne kan prestera mycket bättre. I dag finns i snitt fjorton AT-platser per hundra tusen invånare. I Skåne tillhandahålles enbart tretton AT-platser.
– Redan i dag skulle antalet AT- platser behöva utöka med minst sju. Vi tycker det är dags att Region Skåne tar sitt ansvar genom att utöka antalet AT-platser och därmed bidra till kompetensförsörjningen av läkare, och det måste ske nu direkt, säger Jonas Ålebring.
Samtidigt som, enligt SYLF, regionen är beroende av hyrläkare hindras läkare i sin karriär.

David Westlund (S) är ordförande i regionens personalnämnd. Han delar inte SYLF:s beskrivning av läget fullt ut.
– 2012 togs en nationell plan att öka antalet AT-platser från 1 100 till 1 500 år 2017. Region Skåne anslöt sig till planen. Vi har ökat vårt platsantal med 50 procent, vilket motsvarar 60 platser. Det är mest av alla landsting. 2018 har vi 186 AT-platser.
Trots att antalet AT-platser har ökat är det ändå svårt att undvika väntetid för AT-läkarna, eftersom det är populärt att söka AT-tjänst i Skåne. Konkurrensen om platserna är stor i Skåne, förklarar David Westlund.
Enligt SYLF finns det i dag 178 AT-platser i Skåne.
– Den statistik som våra tjänstemän har tagit fram visar att vi har 184 platser, kommenterar David Westlund.

Regionrådet i opposition, Carl Johan Sonesson (M) förstår de blivande AT-läkarnas frustration.
– Vårdcentralerna i länet är underfinansierade. De har inte råd och tid att handleda studenter, så därför väljer många bort den biten, trots att AT-läkarna kan bli ett tillskott.
Han efterlyser fler utbildningsplatser och mer pengar till primärvården så fler kan handleda AT-läkarna.
– I alliansen budgetförslag för nästa år, som tyvärr inte fick gehör, avsatte vi 190 miljoner till hälsovalet. Det är 140 miljoner kronor mer än vad det rödgröna styret gör i sin budget. Vårt budgetförslag hade gett fler utbildningsplatser.

×